ENFP – ŞAMPİYONLAR (toplumun yaklaşık %3’ü)

Başkalarını harekete geçiren, dürtüler hakkında gizemli bir sezgi gücü olan, hayata can veren heyecanlı, tutkulu, duygusal dürtüleri vardır. Başkalarının hayatını etkilen bütün olayları anlama isteğiyle dolu, insanlar ve konular hakkındaki doğruları araştırmayı iş edinmiş kişileridir. Büyük ikna kabiliyetiyle başkalarını harekete geçirip, insanlara sonuna kadar gitmeleri için ilham verebilirler. Sosyal konular üstünde konuşmak için dayanılmaz arzu duyarlar. Tutku dolu heyecanları vardır. Yeniliklere dayanılmaz arzu duyarlar. Bağımsız olmak onlar için önemlidir ve gerçek birer özgür ruhturlar. Yaratıcılık ve özgürlüğü istikrar ve güvene tercih ederler.
Çevresindeki insanların görüşleriyle hareket etmeyi sever ve motivasyonunu bundan alır.
Hayatı, her şeyin birbiriyle ilintili olduğu büyük ve karışık bir bulmaca gibi görmeye eğilimlidirler. Onu bir duygu, merhamet ve mistisizm prizması aracılığıyla görürler ve her zaman daha derin manalar ararlar.
İnsanlar onları kolayca bir lider ve bir guru olarak tanımlayabilir. Ama bu, bağımsızlığı seven ENFP’lerin her zaman istedikleri bir şey değildir. Yaratıcı olmak için özgür olmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Sabırlarını kolaylıkla kaybedebilirler veya eğer sıkıcı bir rolün kapanına düşerlerse keyifsiz olurlar.
ENFP’ler oldukça duygusal ve hassastırlar ve birilerinin ayağına bastıklarında, acısını her iki taraf da hisseder.
Sosyal ilişkilerini kurmadan, duyguları ve fikirleri konusunda baya bir zaman harcarlar. Ama bir kez bulduklarında şaşkınlık yaratacak kadar başarılı sonuçlar üretir.
 

ENFP’lerin güçlü yönleri

Meraklıdırlar: Oldukça kuvvetli hayal gücüne sahiptirler. Yeni fikirlere açıktırlar ve sürekli yeni şeyler denemek isterler. Farklı deneyimler yaşamak için rahatlarını bozmakta tereddüt etmezler.
Çok iyi gözlemcidirler: Her davranışın, duygunun ve fikrin daha büyük bir şeylerin parçası olduğuna inanırlar. Bu yüzden oldukça gizemli ve büyük bir bulmaca olarak gördükleri hayatı, bütün hadiselerine dikkat etmeye çalışarak ve hiçbir detayını kaçırmamaya özen göstererek anlamaya ve yorumlamaya çalışırlar.
Enerjik ve HeveslidirlerÇok kolay heyecanlanırlar. Akıllarına kendilerini heyecanlandıran bir fikir geldiğinde, onu herkesle paylaşmak isterler. Heyecanları ve hevesleri bulaşıcıdır, başkalarının da şevke gelmesine ve canlanmasına sebep olur. Bu özellikleri ENFPlere yeni sosyal ilişkiler kurma ve yeni deneyimler yaşama noktalarında son derece kolaylıklar sağlar.
İnsanlarla ilişkileri çok iyidir: İnsanlarla iletişim kurma ve fikirlerini karşı tarafa iletebilme noktalarında oldukça başarılıdırlar. İnsanlarla iletişim halindeyken kendi fikirlerini veciz ve ikna edici bir şekilde ifade ederler ve konuşmayı dedikodu, futbol gibi gündelik konulardan kolayca kendi fikirleri doğrultusuna yönlendirebilirler.
Nasıl rahatlayacaklarını bilirler: Hayatın zorluklarından sıyrılmayı ve hayatı nasıl daha eğlenceli bir hale getireceklerini çok iyi bilirler. Tükenmeyen tutku ve heyecanları, hayatlarının her saniyesini renklendirir. Yakın arkadaşları sık sık onların sürprizleriyle karşılaşırlar.
Dost canlısıdırlar ve çevreleri tarafından çok sevilirlerOldukça samimi, sıcakkanlı, uyumlu ve dost canlısı kimselerdir. İnsanlarla empatik iletişim kurabilirler ve doğal olarak herkesle iyi geçinebilirler. Genelde de oldukça geniş bir arkadaş çevreleri olur.
 

ENFPlerin zayıf yönleri

Çok duygusaldırlar: Hassas bir ruh yapısına sahiptirler ve duygularını çok yoğun yaşarlar. Eleştiri ve tartışmalardan çok kolay incinirler. Bazen bu tarz gergin ortamlarda hissiyatlarını kontrol edemeyebilirler ve aşırı tepki gösterebilirler.
Pratik becerileri zayıftırProblemin ne olduğunu tespit etmede veya çözüm için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bulmada ve özelikle bir grup çalışmasındaysalar proje başlatmada oldukça başarılıdırlar. Lakin projenin uygulama kısmına geçildiğinde oldukça zorlanırlar ve çözümü pratiğe dökmede zorluklar yaşarlar. Bu yüzden etraflarında fikirlerini hayata geçirecek birileri olmazsa, oldukça yaratıcı ve orjinal olan fikirleri çoğu kez sadece fikir olarak kalır.
Olayların üzerinde çok düşünürlerYüzeysel bakıp hüküm vermezler, olayların ve durumların altında yatan manaları, kısaca işin hakikatını çözmeye çalışırlar. Daima “Neden böyle yaptın? Bu tam olarak ne hakkında? Bunun esas amacı ne?” gibi sorular sorma eğiliminde olurlar.
Kolayca strese girebilirler: Diğer insanların hissiyatlarına karşı çok hassastırlar ve bu yüzden kendilerinden yardım rica edildiğinde hayır demekte zorlanabilirler. Bunun sonucunda normalden daha fazla yük alabilirler ve strese girebilirler.
Odaklamada sıkıntı yaşayabilirler: Felsefe, sosyoloji ve insan ilişkileri gibi konularda doğal kaşiftirler. Lakin karşılarına prosedür ve idari işlemler çıktığında, ilgilerini canlı tutmak ve zihinlerinin başka şeylere dönmesini engellemek ENFPler için oldukça zordur.
Aşırı derece bağımsızdırlar: Başkasının emri altına girmekten ve kurallarla sınırlanmaktan nefret ederler. Olabildiğince bağımsız olmayı ve hayatlarını kendi başlarına şekillendirmeyi arzularlar.
Hayatı drama tadında yaşamayı severler.
 

Ünlü ENFPler

Mark Twain
Oscar Wilde
Walt Disney
Umberto Eco
Robin Williams
Salvador Dali
Oliver Stone
Ellen DeGeneres
Keira Knightley
Jennifer Aniston
Sandra Bullock