ENTJ –  Yönetici (toplumun yaklaşık %4’ü)

Temel güdüsü yöneticiliktir. Grup çalışmalarında sürekli lider konumunda olmak ister. Biçim vermek ve yöntem geliştirmek içinde dayanılmaz dürtülere sahiptir. Net olarak ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak için personeli ve malzemeyi hemen koordine edecektir. Olduklarından daha büyük etki yaratabilirler. Grupların yönetimini almak için yanıp tutuşmaktadırlar. Çevrelerine düzen ve etkinlik getirirler. Doğal liderlerdir, kalabalıkların ortak bir hedef arkasında birleşmesini sağlayan bir otorite planlayabilirler. Minimum kayıp ve kuvvetle hedeflerine ulaşan, gereksiz operasyonlardan kaçınan, operasyonu basamak basamak koordine eden kişilerdir. Öngörülü, sistematik, ne istediklerini bilen ve isteklerini başkalarına başarılıyla yansıtan, açık sözlü ve net, sabit fikirli, kararlı ve istediklerine odaklı guruptur.
Amaçlarına ulaşmak için istek, azim ve keskin zekâlarını kullanırlar.
Eğer onların sevdiği herhangi bir şey varsa, o da küçük ya da büyük iyi bir meydan okumadır ve yeterli zaman ile kaynaklar olduğu sürece her hangi bir hedefe ulaşabileceklerine inanırlar. Bu sebeple parlak girişimciler olabilirler. Stratejik düşünme ve uzun soluklu dikkat verme yetenekleri onları güçlü iş liderleri yapar. Azimleri nedeniyle başkalarının vazgeçtikleri yerde saf bir irade ile bastırırlar ve çevrelerindeki insanları da motive ederek sonuca ulaşmalarını sağlarlar.
Onlarla müzakere etmek oldukça zordur çünkü müzakere esnasında dominant, insafsız ve affetmezlerdir. Bu onların kötü kalpliliğinden değil, meydan okuyucu mizaçlarından kaynaklanmaktadır.
Diğerlerinin hünerlerini tanımak konusunda özel bir yetenekleri vardır ve bu onların takım kurmalarını kolaylaştırır. Hedefe ulaşmak için bir ekip sahibi olmaya kesinlikle muhtaç olduklarını iyi bilirler.
Diğerlerinin hatalarını yüzlerine vurmaktan çekinmezler. Bu özellikleri yüzünden rahatsız oldukları durumlara düşebilirler.
Özellikle iş çevresinde yetersiz, etkisiz ve tembel olarak gördüklerinin yerle bir etmeye meyillidirler. Onlara göre duyguların gösterilmesi de bir zayıflıktır.
 

ENTJ’lerin güçlü yönleri

Stratejik Düşünürler: Olaylara ve problemlere farklı açılardan yaklaşırlar. Uzun vadeli plan yapmakta üstün yetenekleri vardır. Bu özellikleri, zor dönemeçlerde kritik kararlar alabilmelerine, kriz dönemlerini zorlanmadan idare edebilmelerine ve ileriye dönük stratejik adımlar atabilmelerine olanak sağlar.
Özgüvenleri fazladır: Kendilerinden emindirler ve yeteneklerine güvenirler. Düşüncelerini açık açık söylemekten çekinmezler ve ilgi odağı olmaktan rahatsız olmazlar. Liderlik sorumluluğunu zorlanmadan üstlenirler.
Enerjiktirler: Ekip halinde çalışmaktan, özellikle de takım lideri olmaktan son derece lezzet alırlar. Tükenmez enerjileri, özellikle liderlik rolünü üstlendiklerinde, ekip arkadaşlarını motive eder ve harekete geçirir.
Oldukça verimlidirler: Tembellik, verimsizlik ve  mantıksızlıktan nefret ederler ve bu çeşit davranışlara karşı tolerans göstermezler.
İradeleri kuvvetlidir: Kararlı ve azimli kişiliklerdir. Pes ettikleri ve vizyonlarından vazgeçtikleri çok nadir görülür. Karşılarına hangi engel çıkarsa çıksın hedeflerinin peşini bırakmazlar.
Karizmatiktirler ve İlham kaynağıdırlarKendilerine olan saygıları ve güçlü düşünce yapıları sayesinde diğer insanlara ilham kaynağı olurlar. Ayrıca ikna kabiliyetleri kuvvetlidir. Bu özellikleriyle kolaylıkla başka insanları harekete geçirebilirler.

ENTJ’lerin zayıf yönleri

İnatçı ve baskındırlar: Girdikleri tartışma ve münazaraların hepsinde galip gelmek isterler. Bu yüzden kendi fikir ve görüşlerinin kabul görmesi için oldukça ısrarcı ve inatçı olurlar. Hatta bazen bu oldukça zorlayıcı ve baskılayıcı olabilirler.
KibirlidirlerKıvrak zekalı, kararlı ve entelektüel kişiliklerdir. Lakin bu durum bazen kendileri kadar kabiliyetli olmayan veya kendi haklarını yeterli miktarda savunmayan insanları küçük görmelerine sebep olur.
Toleranslı değildirlerKendi hedeflerine ulaşmalarına yardımı dokunmayacak fikirlere ve duygulara dayalı olan görüş ve davranışlara çok az değer verirler. Bu bakış açısına sahip olmayan insanları kendilerinden uzak tutarlar.
Soğuk ve acımasız olabilirler: Verimlilik takıntıları ve mantıksızlığa tahammülsüzlükleri, özellikle profesyonel hayatlarında, diğer insanların kişisel şartlarını göz ardı etmelerine ve duygusal ve hassas durumlara karşı duyarsız ve ilgisiz olmalarına sebep olur.
SabırsızdırlarHızlı düşündükleri çok çabuk sabırsızlığa düşerler. Bu durum onların düşünmek ve karar vermek için daha uzun zaman dilimlerine ihtiyaç duyan insanlarla anlaşamamalarına ve koordine olamamalarına sebep olur.
Duygularını idare etmekte kötüdürler: İleri derecede rasyonel olmaları sebebiyle duygularını ifade etmekte zorlanırlar ve diğer insanların duygularını anlamakta sıkıntı çekerler. Bu, özellikle hararetli ortamlarda, istemeyerek karşı tarafın kalbini kırmalarına sebep olur.

Ünlü ENTJler

Napoleon Bonaparte
Margaret Thatcher
Julius Caesar
Aristotle
Carl Sagan
Bill Gates
Joseph Stalin
George Clooney
Charlize Theron
Katharine Hepburn