ENTP –  KAŞİFLER (toplumun yaklaşık % 2’si)

Yenilikçi ve kurallara karşı gelen bir yapıdadır. Çevresinde olan biten her şeyi araştırmaktan ve farklı olasılıkları düşünmekten zevk alır. Aletlere inanılmaz derecede hakim, yaratıcı, aletlere, insanlara, mekanik sistemler, sosyal yapılara inanılmaz yaratıcılıkla hakimdir. Karşı konulmaz derecede meraklı, sürekli olasılıkları hesaba katan, olayları sürekli aynı yöntemle ele almak istemeyen, kendine has yaklaşımlarından emindir. Geleneksel ve standart olanı kolaylıkla dışlayabilirler. Fonksiyonel analiz yapmada ustadırlar. Amaçlar ve sonuçları çok rahat bir araya getirirler. Neyin işe yaradığını hemen görebilirler. Elde olanla harekete geçebilirler. Günlük rutine kendini kaptırmazlar. Kendi yaratıcılıklarını ortaya koyacakları projeleri çok iyi yönetebilirler. Karmaşık fikirleri rahatlıkla anlatıp, kişiler arasında aktarabilirler. En üstte tek adam pozisyonunda olmak isterler ve başkalarını küçümsemeye yatkındırlar.
Bazen bu kişilik tipleri şeytanın avukatlarıdırlar. Bazı derin gayeleri ve stratejik hedefleri, onları başarmaya çalıştıkları için değil, sadece eğlence olsun diye yaparlar. Zihinsel bir tartışma sürecini onlardan daha çok kimse sevemez, çünkü bu onlara çaba gerektirmeyen hızlı ince zekâlarını tatbik etme, birikmiş bilgi darağacını genişletme ve fikirlerini ispatlamak için kıyaslanamaz bir fırsat verir.
Dürüstlüklerinden taviz vermezler, ama gerçekten inanmadıkları bir şey için yorulmaksızın tartışırlar. Mazlum olmaktan kesin bir tatmin alan ENTPler, hali hazırdaki düşünce sisteminin sorgulanmasında bulunan zihinsel tatbikten keyif alırlar. ENTP kişilikleri beyin fırtınasına bayılırlar ve büyük düşünürler, ama “angarya işleri” yapmaya yakalanmayı her pahasına pas geçerler.
ENTPlerin tartışma kapasitesi can sıkıcı olabilir. Kibar laflar kullanmaz ve diğerleri tarafından duyarsız veya merhametli görünmeyi çok fazla takmazlar. Toplumun geneli onlarla genelde duyguları, rahatlığı ve hatta rahatsız edici doğrular ile güç gerçekler yerine beyaz yalanları tercih ettikleri için çatışma halindedirler. İnançları ve duyguları rahatça sorgulamaları da insanların onları sevmelerini engelleyici bir faktördür. Yalakalıktan ve net olmayan konuşma tarzlarından hoşlanmazlar. Özgüvenleri, bilgileri ve keskin espri yetenekleri için saygın bir pozisyona ulaşabilirler, ama genelde bu niteliklerini daha derin arkadaşlık ilişkileri ve romantik ilişkiler kurmak konusunda kullanırken zorlanmaktadırlar.
Bir yer kapanınca ENTPler düşüncelerinin meyve verebilmesi için her zaman diğerlerinin parçaları bir araya getirmesine muhtaç olduklarını hatırlamak durumundadırlar ve eğer konsensüs sağlamaktan ziyade argümanları “kazanmaya” daha fazla zaman harcarlarsa, birçok ENTP başarılı olmak için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmadıklarını görürler.
 

ENTPlerin güçlü yönleri:

Hızlı düşünürler: Oldukça esnek bir zihinleri vardır. Onlar herhangi bir tartışmada birbirine zıt görüşleri kolaylıkla ele alabilirler ve zorlanmadan bir fikirden diğerine geçebilirler. Ayrıca şeytanın avukatını olmayı, uzlaşma olmasın diye tartışmada zayıf kimseyi savunmayı, severler.
Bilgili ve EntelektüeldirlerYeni şeyler öğrenmeyi ve özellikle soyut ve teorik konularda bilgi hazinelerini zenginleştirmeyi severler. Akademik kariyerlerinde, özellikle orjinal ve farklı fikirler üretmeyi gerektiren alanlarda, çoğunlukla başarılı olurlar ve uygun şartlar altında istedikleri noktalara kolaylıkla ulaşırlar.
Orjinaldirler: Geleneksel ve mevcut metotları kullanmayı sevmezler; farklı ve orjinal fikirler ilgilerini çeker. Bu yüzden alışılmışın dışında, yeni yollar denemekten çekinmezler. Ayrıca tarihsel veya sistematik problemlere farklı perspektiflerden bakarak yeni çözüm yolları sunabilirler.
Çok iyi beyin fırtınası yaparlar: Bir fikir üzerinde tartışmaktan veya bir problemin çözümü için kafa yormaktan son derece keyif alırlar. En iyi çözümü bulmak için probleme bütün açılardan bakarlar ve olası tüm ihtimalleri analiz ederler. Bu sayede kolaylıkla madalyonun iki yüzünü de görebilirler. Ayrıca onlar herhangi bir fikirden duygusal olarak etkilemezler.
EnerjiktirlerOldukça hevesli ve enerjik kişilerdir. İlgilerini çeken konular üzerinde günlerce yorulmadan çalışabilirler.
Karizmatiktirler: Kıvrak zekaları ve kendilerine olan güvenleri sayesinde kendi çevrelerinde çoğunlukla sevilen şahsiyet olurlar ve oldukça popülerdirler. Ayrıca diğer insanlar tarafından ilgi çekici ve etkileyici bulunurlar.

ENTPlerin zayıf yönleri:

Aşırı tartışmacı ve eleştireldirlerTartışmaları zihinsel egzersiz olarak görürler, bu yüzden ilgilendikleri konular üzerinde tartışmayı severler. Ayrıca eleştirel bir bakış açısına sahiptirler, bazen eleştirileri oldukça acımasız ve insafsız olur. Bu özellikleri onların başka insanlarla zaman zaman sıkıtılar yaşamalarına sebep olabilir.
Duyarsızdırlar: Çok fazla rasyoneldirler; kendi duygularını ifade etmekte ve diğer insanların hissiyatlarını anlamakta zorluklar yaşarlar. Bu yüzden insanlarla iletişim kurarken çoğu zaman karşı tarafın duygularını göz ardı ederler ve bu durum bazen, özellikle gergin ortamlarda, sorun oluşturur.
Toleranslı değildirlerFazla toleranslı kişiler değildirler. Özellikle tartışma esnasında karşı taraf haksız veya hatalı olduğunu kabul etmemekte ısrar ediyorsa, o kişinin ENTPlerin gözündeki değeri düşer. Ayrıca onlar bazen kendileri kadar yetenekli olmayan veya entelüktüel bilgi birikimini zayıf olan insanları küçük görebilirler.
Odaklanmakta zorlanabilirlerZihinleri sürekli ilgilendikleri bir konudan başka bir konuya atladığı için, ENTPler spesifik bir konu üzerinde yoğunlaşmakta zorluklar yaşayabilirler.
Çok çabuk sıkılırlarSürekli yeni heyecanlar peşindedirler. Zihinlerini her an yaratıcı problemler veya ilgilerini çeken konular işgal ettiği için, günlük, rutin işler onlar için oldukça sıkıcıdır ve zaman kaybıdır.
Pratik meseleleri sevmezlerGünlük işler ve pratik uygulamalardan ziyade çözümün kendisiyle ve fikirlerle ilgilenirler. Plan yapmayı severler lakin yaptıkları planı uygulamakta iyi değildirler.

Ünlü ENTPler

Leonardo da Vinci
Socrates
Benjamin Franklin
Richard Feynman
Voltaire
John Stuart Mill
Steve Jobs
Rowan Atkinson
Hugh Grant