ESTJ – AMİRLER (toplumun yaklaşık %13’ü)

 
Sorumlu insanlardır. Toplumun temel direkleridir denebilir. Düzenle ilgili prensipler yaratmaya, kuralların ve yöntemlerin detaylarını oluşturma konusunda acayip başarılıdırlar. İşlerin düzgün yapıldığını görmek isterler. Kural ve prosedürleri dayatan, diğerlerinin rızasını alma konusunda ciddi, akışı sağlamak uğruna yönerge veya talimatlardan vazgeçmeyen, standart prosedüre uygun davranışın önemli olduğuna inanan, kuralların katılığından ve saçmalığından yılmayan kişilerdir. Kişileri yönlendirebilen, kuralları yazıya dökebilen, işbirliği ve bağlılık bekleyen, vefalı eş ve aile sahibi olan, şehirli kulüpleri ve toplulukları destekleyen tiptir.
Güçlü kişilikleri nedeniyle zor zamanlarda yanınızda olmasını istediğiniz insanlardır. Dış dünyayla olan bağlantıları kuvvetlidir.
ESTJler gelenek ve düzenin temsilcileridir. Aileler ve toplulukları bir araya getirmek için neyin doğru, neyin yanlış ve neyin sosyal olarak kabul edilebilir olduğunu değerlendirirler. Dürüstlük, kendini adama ve onur değerlerini içselleştiren ESTJ kişilik tipindeki insanlar, net nasihat ve rehberlik için değer görürler ve zorlu yollarda onlar mutlu mesut liderlik ederler. İnsanları bir araya getirmenin gururunu yaşayan ESTJler, genelde toplum düzenleyicileri gibi roller alırlar. Herkesi sevgiyle anılan yerel etkinleri kutlamakta veya aile ile toplulukları bir arada tutan geleneksel değerleri korur  ve bir araya getirirler.
Böyle bir liderlik için demokratik toplumlarda talep yüksektir. Bu nedenle ABD’nin birçok başkanının ESTJ olması da mucize değildir. Hukuk egemenliği ile otoritenin kazanılması gerektiğine kuvvetle inanan ESTJ kişilikleri örnek olarak liderlik ederler, adanmışlık ile ehemmiyetli dürüstlük sergilerler ve özellikle iş konusunda tembellik ve kaytarmayı kesinlikle reddederler.
Bilgilerinin netliği ağır bir direniş karşısında bile onların prensiplerine bağlı olması anlamına gelir ve onlar neyin kabul edilebilir neyin olamaz olduğuyla ilgili berrak bir vizyon için bastırırlar. Onların düşünceleri sadece boş laflar da değildir, çünkü ESTJler en zor projelere dalmak için çok isteklidirler, hareket planlarını mükemmelleştirirler ve yol üzerindeki detayları ortadan kaldırır ve en karmaşık görevleri bile kolay ve yaklaşılabilir göstermeyi becerirler.
Fakat ESTJler tek başlarına çalışmazlar ve güvenilirlikleri ile iş etiklerinin karşılığını almak isterler. Bu kişilik tipindeki insanlar sözlerini tutarlar ve eğer ortakları veya astları bu sözleri yetersizlik veya tembellik ya da daha da kötüsü sahtekârlık nedeniyle tehlikeye atarlarsa intikamlarını göstermekten geri durmazlar. Bu onlara esnek olmadıkları gibi bir nam kazandırabilir, ama ESTJlerin gelişigüzel inatçı olmalarından değil, onların bu değerlerin toplumun işler haline gelmesini sağlayan değerler olduğunu düşünmelerinden kaynaklanır.
Komşularına yardım ederler, yasayı savunurlar ve herkesin onlar için çok mühim olan topluluklar ile organizasyonlarda yer aldıklarından emin olurlar.
ESTJler için ana meydan okuma, herkesin aynı yolu izlemediği veya aynı şekilde katkıda bulunmadığı gerçeğidir.
 

ESTJlerin güçlü yönleri

Kendilerini adarlar: Görevlerini çok ciddiye alırlar. Sıkıldıkları veya zorlandıklarından dolayı işlerini yarım bırakmazlar, başladıkları işi bitirene kadar çalışmalarını devam ettirirler. Ayrıca mühim gördükleri ve ilgilendikleri konular üzerinde saatlerce çalışabilirler.
İradeleri kuvvetlidir: Çok kuvvetli inanç ve değer sistemleri vardır. ESTJler diğer insanların kendileri hakkında düşünceleri ne olursa olsun inançlarından vazgeçmezler ve onlara karşı çıkıldığında kendi fikir ve prensiplerini insafsızca savunurlar.
Açıksözlü ve Dürüsttürler: Lafı dolandırmayı sevmezler, fikirlerini açıkça beyan ederler. Ayrıca görüş ve fikirlerden ziyade daha çok gerçekler ilgilerini çeker.
Sadık, sabırlı ve güvenilirdirlerÖrnek alınacak derece doğru sözlü ve güvenilirdirler. Sorumluluklarını ve verdikleri sözleri yerine getirme hususlarında çok ciddi ve titizdirler. Bu özellikleriyle kolaylıkla yakınlarındaki insanların güvenlerini kazanırlar.
Kural ve düzen oluşturmaktan lezzet alırlar: Kaostan ve düzensizlikten nefret ederler. Bu yüzden bulundukları ortamlarda kuralları, planları ve rol paylaşımlarını net bir biçimde belirleme ihtiyacını hissederler ve bu görevi keyifle üstlenirler.
Mükemmel organizatörlerdir: İnsanları idare etme, görev paylaşımı ve objektif kararlar alma noktalarında harikulade yeteneklidirler. Bu kabiliyetleri sayesinde çok başarılı takım liderleri olurlar ve çalıştıkları yerlerde genelde yönetim ve işletmeden sorumlu olurlar.
 

ESTJlerin zayıf yönleri:

İnatçıdırlar ve Esnek Değildirler: Toplumsal kurallara ve kendi prensiplerine çok bağlıdırlar ve gerekmediği sürece mevcut düzeni değiştirmek istemezler. Bu yüzden çoğunlukla yeni fikirlere ve alışık olmadıkları yöntemlere açık değildirler. Bu, farklı ihtimalleri ve seçenekleri görmemelerine sebep olabilir.
Yargılayıcıdırlar: Sosyal olarak kabul görmüş değerlerle ilgili ve neyin doğru olup olmadığı hakkında oldukça sert çizgileri ve değer yargıları vardır.  Bu değer sistemlerini uygulamakta esneklik göstermezler ve bunların değiştirilmeye çalışılmasına şiddetle karşı çıkarlar. Kendi yargılarına çok bağlı olmaları yüzünden bazen hakikati fark etmekte zorlanabilirler ve birden fazla doğrunun olabileceğini göremezler.
Duygularını ifade etmekte zorlanabilirlerRasyonel ve objektif  yaklaşımları duygularının önüne geçmiştir. Bu yüzden çoğu zaman duygularını ifade etmekte ve karşı tarafın ne hissettiğini anlamakta zorluklar yaşarlar. Bazen empati kuramadıkları bu gibi zamanlarda kolayca karşı tarafın kalbini kırabilirler.
Sosyal statülerine çok ehemmiyet verirlerİtibar ve saygınlıklarına ve diğer insanların kendileri hakkında ne düşündüklerine çok değer verirler. Bu yüzden hayatta attıkları adımlarına çok dikkat ederler ve dolayısıyla çoğunlukla kendi ihtiyaçlarını ihmal ederler.
Rahatlamakta zorluk çekerler: Diğer insanların kendileri hakkındaki beklentilerini çok ciddiye aldıklarından dolayı çok çalışırlar ve bu yüzden dinlenmek için kendilerine az vakit ayırırlar.
Alışık olmadıkları yöntemlerle araları yokturKullanacakları yöntemleri denemek ve test etmek isterler. Bu yüzden daha önce tecrübe etmedikleri yollara fazla güvenmezler.

Ünlü ESTJler

Hillary Clinton
Colin Powell
Condoleezza Rice
Henry Ford
Emma Watson