ESTP – GİRİŞİMCİ (toplumun yaklaşık %10’u)

 
Çalışmalarını ortaya koymakta yetenekli, başkalarını istedikleri yere çekebilen, insanları ellerinde bir araç gibi gören tiplerdir. İletişime odaklı, sanat ve el sanatlarını öğrenmeye hevesli, kendi tepkilerinden emin, girişimci, zeki ve hazırcevap, neşeli, rahat hayata ve kaliteli şeylere düşkün, herkesi yönlendiren, insanlarla iç içe, kişileri yüzünden ve vücut dilinden anlayan, insanların tepkilerine dikkat eden, harekete geçen, olayların gerçekleşmesini sağlayan, uzlaştırıcı ve diplomattırlar. Müteşebbis, çekici, şovmen edasıyla arkadaşlık yapan, insanların eğilimlerini kolaylıkla gören, harika bir satıcı potansiyeline sahiplerdir.
Yarışmacı bir ruha sahiptir ve rekabeti severler. Girişimci ve uzlaşmacıdırlar. Dikkat çekmek için anormal davranışlar sergileyebilirler.
Kahkahalar atıp, etraftakileri lafını esirgemeyen, somut bir espri yeteneği ile eğlendiren ESTP kişilikleri, ilginin merkezinde olmaya bayılırlar. Anı yaşarlar ve aksiyona dalarlar ve fırtınanın tam ortası olurlar. Onlara göre kurallar çiğnenmek için konulmuştur. Bu, çok az lise öğretmeninin ya da orta düzey şirket yöneticisinin paylaşabileceği bir duyarlılıktır.
 

ESTP’lerin güçlü yönleri

Cesur ve Enerjiktirler: Bitmez tükenmez enerjileri ve dinmeyen heyecanları olan neşeli, canlı ve hayat dolu kimselerdir. Yeni şeyler keşfetmekten ve faklı deneyimler yaşamaktan son derece lezzet alırlar. Bu yüzden sınırları zorlamaktan ve risk almaktan çekinmezler.
Mantıklı ve Pratiktirler: Duygu ve hissiyat odaklı durumlardan fazla hoşlanmazlar ve soyut ve felsefi konularla araları yoktur. Daha çok bir fikrin pratik olarak uygulanabilirliğiyle ve ne kadar mantıklı olduğuyla ilgilenirler.
Orjinaldirler: Yeni deneyimler ve farklı heyecanlar yaşama istekleri ESTPlerin gündelik hayatlarında oldukça orjinal ve farklı pratik çözümler üretmelerine sebep olur.
Hızlı idrak ederler: İyi gözlem yetenekleri ve pratik zekaları sayesinde ESTPler genelde yeni bilgileri çok hızlı kavrarlar ve çevrelerinde gerçekleşen ufak değişiklikleri kolaylıkla fark ederler. Ayrıca bu kabiliyetlerini insanlarla iletişim kurarken nasıl kullanacaklarını iyi bilirler.
Dürüst ve açık sözlüdürler: Oldukça açık ve doğru sözlü kimselerdir. Cerbezeden ve kelime oyunlarından nefret ederler. Lafı dolandırmayı sevmezler, duygularını ve isteklerini direk söylerler.
İletişim kabiliyetleri oldukça iyidir: İnsanlarla çok kolay bir biçimde sağlıklı iletişim kurabilirler. Kiminle nasıl konuşacaklarını ve iletişim yeteneklerinden nasıl yararlanabileceklerini iyi bilirler. Liderlik kabiliyetleri vardır lakin yetki ve makam peşinde koşmazlar.
 

ESTP’lerin zayıf yönleri

Risk alırlarAdrenalin ve aksiyon insanlarıdır. Durağanlıktan nefret ederler ve sürekli yeni heyecanlar tatmak isterler. Bunun sonucunda bazen sonucunun ne olacağını düşünmeden riskli işlere kalkışabilirler.
Sabırsızdırlar:  Çok sabırlı kimseler değildirler ve daima daha ilginç şeyler ararlar. Zihinleri sürekli olarak bir konudan diğerine atlar. Doğal olarak bir konuya uzun süre odaklanmak ESTPler için oldukça zordur.
Büyük resmi gözden kaçırabilirlerOldukları anı yaşarlar ve ayrıntı odaklı kimselerdir. Genelde problem çözmeyi severler lakin parçaları birleştirmekte ve sorunun bütününü ele almakta zorluk çekebilirler.
Hassas değildirler: Akıl ve mantığa, duygulardan daha fazla ehemmiyet verirler. Dolayısıyla hissiyatların ön plana çıktığı durumlarda zorlanırlar. Özellikle kendi duygularını yorumlamakta ve karşı tarafın hissiyatını anlamakta sıkıntılar yaşayabilirler.
Kurallara fazla aldırış etmezler: Herhangi bir kısıtlama altına alınmaktan nefret ederler. Doğal olarak kural ve yönetmeliklerle fazla araları yoktur ve bu yüzden sık sık başları belaya girer. ESTPler kural ve yasaları yapılması zorunlu hükümler yerine nasıl davranılması gerektiğini gösteren yönergeler olarak görürler.
Okul hayatlarında zorlanabilirler: Tamamen pratik ve eylem odaklı kişiler olduklarından çok fazla teorik kavram ve tekrar eden bilgilerden oluşan dersleri zor ve sıkıcı bulurlar. Bu yüzden çok fazla teorik ve ham bilgi içeren ve uzun süre odaklanmayı gerektiren alanlarda bazı sıkıntılarla karşılaşabilirler.
 

Ünlü ESTP’ler

Theodore Roosevelt
Winston Churchill
George W. Bush
Malcolm X
Ernest Hemingway
Alfred Hitchcock
Kevin Spacey
Ben Affleck
Eddie Murphy
Angelina Jolie
Jack Nicholson
Madonna