INFJ – DANIŞMANLAR (toplumun yaklaşık %1’i)

 
Çevresindeki diğer insanlara yardım etme ve bundan zevk alma eğilimindedir.
Olasılıklara odaklı, manevi değerlere düşkün, hemen kestirip atan bir yapıları vardır. Kişilerin insani potansiyellerini kazanmalarını kendine dert edinebilir. Başkalarının feraha çıkması için olağanüstü katkılarda bulunabilir. Arkadaşlarına kişilik gelişimi konusunda rehberlik yapmaktan hoşlanırlar. Özel hayatlarını sakınırlar, hisleri çok keskindir ve olağanüstü zengin bir iç dünyaları vardır. Akıl okuyacak, duru görü olabilecek kadar başkalarını hisseden, başkalarının hislerinin içine işleme gücü olan, normal dışı sezgilere sahip, şiirsel ve mistik, yazın alanında da iyi, metafor kullanmakta başarılı, problem çözmeyi seven bir tiptir.
INFJ kişilik tipi oldukça az bulunur cinstendir ve nüfusun yüzde birinden daha azını oluştururlar. Ama bu tipler dünyaya izlerini bırakırlar. İdealizm ve ahlak konusunda doğuştan bir yeteneğe sahiptirler, ama onları bir başka kılan Planlayıcı (J) özellikleridir.
INFJler her ne kadar başkalarına yardım etmeyi hayatlarının amacı olarak görmeye meyilli olsalar da, bu kişilik özelliğine sahip insanlar kurtarma operasyonlarına ve hayır işlerine girişirken, onların asıl tutkusu meselenin merkezine inerek, insanların kurtarılmaya ihtiyaçlarının hiç olmamasını sağlamayı amaçlamaktır.
INFJler gerçekten oldukça ender bir kişilik özellikleri bileşimini paylaşırlar: Oldukça güçlü fikirleri vardır ve inandıkları fikir uğruna yılmadan savaşırlar. Kararlı ve dirayetlidirler, ama bu enerjilerini pek seyrek kişisel kazanç için kullanırlar. INFJler avantaj yaratmak için değil; denge yaratmak için yaratıcılık, hayalcilik, inanç ve duyarlılık ile hareket ederler. Eşitçilik ve karma INJFler için oldukça çekici fikirlerdir ve sevgi ile tutkuyu kullanarak zorbaların kalplerini yumuşatmak kadar dünyaya yardım edebilecek başka şey yoktur.
INFJler için diğerleri ile bağlantı kurmak kolaydır ve tamamen mantık ile hakikat üzerine konuşan bir dilden ziyade sıcak, duyarlı ve insani bir dilleri vardır. Arkadaşları ile mesai arkadaşlarının, onların birer Dışa Dönük tip olduklarını düşünmeleri mantıklı gibi gelse de, baskıyı azaltmak, kendilerini yenilemek ve aniden geri çekildiklerinde paniğe kapılmamak için yalnız kalmaya ihtiyaçları vardır. INFJler, diğerlerinin duygularını müthiş bir şekilde önemserler ve iyiliklerine geri dönüş umarlar. Bazen bu, onlara ihtiyaçları oldukları birkaç günü vermek anlamına gelir.
INFJlere kendileriyle ilgilenmelerini hatırlatmak aslen çok önemlidir. İnançlarına olan tutkuları, onların kırılma noktalarını aşmak konusunda muhteşem kapasite sahibi olmalarını sağlar ve heveslerini kaybederlerse kendilerini yorgun, sağlıksız ve stresli hissedebilirler. Bu durum, özellikle INFJler kendilerini çatışma ve eleştiriye karşı durduklarında daha açık hale gelir ve hassasiyet noktaları, bu kişisel saldırıları tamamen savuşturmak için ellerinden geleni yapmalarını sağlayabilir. Ama eğer şartlar kaçınılmaz ise müthiş mantıksız ve yardımı olmayacak bir şekilde geri çekilebilirler.
INFJler için dünya eşitsizliklerle dolu bir yerdir, ama böyle olmak zorunda da değildir. Küçük ya da büyük olsun, bir yanlışı doğruya çevirmek için bir hareket kurmak konusunda hiçbir diğer kişilik tipi daha iyi değildir. INFJler dünya işleriyle meşgul olurken, kendilerini unutmamak durumunda olduklarını da hatırlamalıdırlar.
 

INFJlerin güçlü yönleri:

Yaratıcıdırlar: Oldukça canlı hayal güçleri ve kuvvetli şefkat duyguları vardır. INFJ’ler yaratıcılıklarını teknik problemlerden ziyade insan odaklı sıkıntıları çözmek için kullanırlar. İlgiledikleri insanların sorunlarını çözecek en iyi yolu bulmaktan son derece lezzet alırlar. Bu özellikleri onları çok iyi birer danışman yapar.
Sezgileri çok kuvvetlidirBaşkalarının hislerini anlama hususunda çok başarılıdırlar. Karşı tarafın hilelerinden ve satış taktiklerinden etkilenmezler. Karşısındakinin dürüst olup olmadığını anında kavrayabilirler. Bu yetenekleri INFJ’lerin kendi iç bütünlüklerini  muhafaza eder ve hayal kırıklığına uğramalarını engeller.
İlham verme ve ikna etme kabiliyetleri vardır İç dünyalarını dış dünyaya oldukça akışkan ve ilham verici olan yazma kabiliyetlerini kullanarak aktarırlar. İkna etme yetenekleri gelişmiştir. Karşı tarafla sıcakkanlı ve samimi bir şekilde konuşurlar. Çok iyi birer hatiptirler. Bu özellikleri, bilhassa ilgilendikleri bir konu hakkında konuştukları zamanlarda daha belirgin biçimde görülür.
Kararlıdırlar: En kuvvetli özelliklerindendir. INFJ’ler yaratıcılıklarıyla, sezgileriyle ve verdikleri ilhamlarla tüm dünyayı etkileyebilirler. Yeni bir fikirle ortaya çıkmakla yetinmeyip, kuvvetli bir irade, sağlam bir sebat ve ince planlamalarıyla hedeflerine ulaşırlar.
Azimli ve tutkuludurlar: Herhangi bir şeyin gerekli ve mühim olduğuna inanmaya başlarsa, hatta dostlarını ve sevdiklerini karşılarına alma pahasına, azim ve sebatla hedeflerinin peşinden giderler, hatta gerekiyorsa gemileri yakarlar. Yakınları INFJlerin alışık olmadıkları bu yönlerine şaşırabilirler, lakin bu özellikleri INFJlerin ayrılmaz bir parçasıdır.
Özverilidirler Yalnızca kendi yararları için bir şeyler yaptıkları nadir görülür. Bu özellikleri dışarıdan tam görülmeyebilir. Lakin INFJler yaşadıkları dünyanın daha güzel bir yer olması hususunda çok kuvvetli inanç yapılarına sahiptirler ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler.

INFJleri zayıf yönleri: 

Çok Hassastırlar: Eleştiri  ve anlaşmazlıklara karşı çok hassastırlar ve bu durumlardan çok kolay incinirler. Ayrıca kendi prensipleri ve değer sistemlerine karşı gelenlere şiddetle tepki gösterirler.
Mahremiyetlerine aşırı derecede önem verirlerBu konuda en hassas karakterdir. Dışarıdan oldukça sosyal ve dışadönük görünmelerine rağmen aslında mahremiyetlerine son derece dikkat ederler. Yeni tanıştıkları insanlara kolay kolay güvenmezler. Hatta çoğu zaman yakın arkadaşlarına dahi iç dünyalarını paylaşmazlar.
Mükemmeliyetçidirler: İdealisttirler ve fikirlerini gerçekleştirmek için ellerinden gelen en iyisini yaparlar. Esasen mükemmeliyetçilik iyi bir haslet olmasına karşın, INFJler bu yaklaşımlarını hayatlarının bütün safhalarında uygulamaya çalışırlar. Doğal olarak da bu durum hayatlarını olumsuz etkiler. Örneğin, romantik ilişkilerinde hep bir kararsızlık içindedirler ve daima kendileri için en ideal partneri ararlar.
Daima bir neden olması gerekiyor: Hedefleriyle herhangi bir bağlantısı olmayan işlere odaklanmakta ve onları bitirmekte güçlük çekerler. Bu tür işlemeleri gereksiz külfet ve zaman kaybı olarak görürler;  prosedür ve idari işlemleri gibi. INFJler yaptıkları işlerin harcadıkları çabaya değecek bir neticenin olması gerektiğini düşünür. Aksi taktirde, oldukça huzursuzluk hissederler ve hayal kırıklığına uğrarlar.
Kolayca gemileri yakabilirlerTutkuları, rutin işlere karşı sabırsızlıkları, en iyisi olmak istemeleri ve aşırı derece mahrem olmaları yüzünden dikkat etmezlerse çabuk yorulurlar ve çok yıpranırlar. Ayrıca idealleri ile hayatın gerçekleri arasındaki dengeyi kurmazlarsa erkenden havlu atmak zorunda kalabilirler.

Ünlü INFJler

Mahatma Gandhi
Jimmy Carter
Niels Bohr
Adolf Hitler
Carl Gustav Jung
Agatha Christie
Leo Tolstoy
Fyodor Dostoevsky
David Fincher
Marilyn Manson
Al Pacino
George Harrison