INFP – ŞİFACILAR (toplumun yaklaşık %4’i)

 
Başka tiplerde görülmeyen güçlü bir şefkat, bakıcı olma kapasiteleri olan, kaybedilmiş bütünlüğü tamir etmek isteyen, birlik ve varlık için uğraşan, birkaç kişi veya neden için tutkulu ve canı gönülden savaşan kişilik tipidir. Kendileri ve sevdikleri için dünyaya barış ve bütünlük getirmeye çalışan, bağımsız ve alçakgönüllü, inandıkları şeyler için olağandışı fedakarlıklarda bulunmak isteyen, genelde çok farklı geçmiş çocukluğu olan, anne babalarıyla problem yaşama ihtimali olan, kendilerine güvenmekte zorlanan tiptir. Saflık ve sadelik için uğraşan ama günah içinde yüzebilen, bazen de kurban rolü oynayan kişiler olabilirler. Sembolleri okuma konusunda Allah vergisi yetenekleri vardır.
Nasıl ileri gidecekleri konusunda karar verirken, onur, güzellik, ahlak ve erdeme bakarlar. INFPler, ödül ve cezalar tarafından değil, niyetlerinin saflığı tarafından idare edilirler. INFP kişilik tipini paylaşan insanlar, bu niteliklerinden haliyle gurur duyarlar ve bu duyguların arkasındaki amacı herkes anlamaz ve izolasyonlarına neden olabilir. Prensip sahibidirler.
En iyi şartlarda bu nitelikler INFPlerin diğerleriyle derinlikli iletişim kurmalarını, metaforlar ve kıssalar hakkında kolay konuşmalarını ve sembolleri anlamalarını ve fikirlerini paylaşmak için yenilerini yaratmalarını sağlar. Bu sezgisel iletişim stilinin gücü kendisini yaratıcı işlere kolay bahşeder ve birçok ünlü INFPnin şair, yazar ve oyuncu olmaları sürpriz haline gelmez. Kendilerini ve dünyadaki yerlerini anlamak INFPler için önemlidir ve bu fikirleri, kendilerini işe vererek keşfederler.
INFPlerin kendilerini ifade etmek için yetenekleri vardır, güzellik ile gizlerini metaforlar ve kurgusal karakterler aracılığıyla ortaya çıkarırlar.
INFPlerin lisan yetenekleri, onları sadece ana dilleriyle sınırlı tutmaz, ikinci veya üçüncü dili rahatlıkla öğreniverirler.
INFPler dünyadaki başa çıkamayacakları bütün kötülükler tarafından hüzünlü ve bunalmış hale gelebilirler. Bu, INFPlerin şen görünümlerine bağımlı hale gelen arkadaşları için üzücü bir görünüştür.
Eğer dikkatli olmazlarsa INFPler kendilerini iyilik için çıktıkları görevde kaybolabilirler ve yaşamın talep ettiği günlük bakımı ihmal edebilirler. INFPler genelde derin düşünceler içerisine çekilirler ve varsayımsal düşünme-taşınmadan zevk alırlar ve diğer pek çok başka kişilik tipinden daha filozofturlar. Eğer temasa geçilmezlerse, INFPler iletişimlerini kesmeye başlayabilirler, “münzevi moduna” geri çekilirler ve onları gerçek hayata geri getirmek arkadaşları ve partnerleri için oldukça fazla bir enerjiye mal olabilir.
Şanslı bir şekilde, bahardaki çiçekler gibi, INFP’nin sevgileri, yaratıcılığı, fedakarlığı ve idealizmi her zaman geri gelir, onları ödüllendirir ve sevdiklerini belki mantık ve fayda ile değil ama gittikleri her yere götürdükleri merhamet, kibarlık ve güzellik ilhamı veren bir dünya görüşü ile severler.

INFPlerin güçlü yönleri:

İdealisttirler: En idealist karakterlerdendir. Son derece şefkatli ve iyimserdirler. Bütün insanların fıtraten iyi huylu ve masum olduğuna inanırlar, hatta bu inançlarından dolayı bazen yanlış anlaşılırlar. Bütün kalpleriyle dünyanın daha güzel ve barışçıl bir yer olmasını dilerler.
Çok şefkatlidirler ve Enerjiktirler: Çok derin iç dünyaları ve çok şiddetli şefkatleri vardır. INFPler son derece yardımseverdirler ve inandıkları değerler uğrunda yılmadan mücadele edebilirler. Lakin sosyal hayatta oldukça sessiz ve çekingen olduklarından ve hissiyatlarını kendi içlerinde yaşadıklarından bu şiddetli şefkat ve enerjileri dışarıdan fark edilmeyebilir.
Açık fikirli ve Esnek kişilerdirKural ve yönetmeliklerle sınırlandırılmaktan ve aynı şekilde başka insanlara kurallar diretmekten nefret ederler. Esnek ve liberaldirler. Kendi düşünce ve inançlarına saygı gösterildiği sürece bütün fikirlere karşı açıktırlar.
Yaratıcıdırlar: Kuvvetli sezgileri ve açık görüşlü olmaları  sayesinde INFPler perdeler arkasında gizlenmiş sırlı manaları yorumlamakta ve karşılaştıkları kompleks durumlarda doğru bağlantıları kurmakta zorlanmazlar. Bu özellikleri sayesinde özellikle ruh derinliği gerektiren alanlarda kolayca ilginç ve farklı fikir ve eserler ortaya koyabilirler. INFP karakterine sahip birçok ünlü yazar ve şair vardır.
Uyum ve işbirliğine değer verirlerDiğer insanlar üzerinde makam sahibi olmayı sevmezler ve baskın davranışlarda bulunmazlar. Bütün olaylara demokratik yaklaşırlar ve koşullar ne olursa olsun herkesin fikrini öğrenmek isterler.
Çok çalışkandırlarSon derece azimli ve idealist kimseler oldukları için INFPler kendi inanç ve değerleri doğrultusunda olağanüstü gayret gösterirler. INFPleri sırf zor olduğu veya diğer herkes pes etti diye başladıkları işi yarım bıraktıkları çok nadir görülür.

INFPleri zayıf yönleri

Bazen çok fazla idealist olurlarAşırı idealist olmaları INFPlerin bazen çok fazla hayalperest olmalarına sebep olur. Kendilerini ve bütün sevdiklerini idealize etmek ve kusursuz görmek isterler. Bu yüzden bazen kimsenin hatasız olamayacağı düsturunu göz ardı ederler. Bu özellikleri kendilerini gereğinden fazla suçlu hissetmelerine sebep olur. Ayrıca romantik ilişkilerde bazı sorunlara yol açabilir
Pratik değildirler: Pratik ve gündelik meselelere fazla ehemmiyet vermezler ve bu hususlarda genelde fazla becerikli olmazlar. Hatta bazen ilgileri çeken bir konuya odaklandıklarında yemek-içmek gibi temel ihtiyaçlarını bile unutabilirler.
Kendilerini ihmal ederler: Kuvvetli şefkat duyguları ve son derece iyi kalpli ve yardımsever olmaları INFPlerin kendilerini fazla düşünmemesine sebep olur. Doğal olarak INFPler bazen özel hayatlarını ve şahsi ihtiyaçlarını ihmal edebilirler.
Eleştirilere karşı çok hassastırlarTartışma ve çatışmalardan nefret ederler ve mümkün olduğu kadar bu ortamlardan uzak durmaya çalışırlar. Her durumda etraflarındaki herkesin memnuniyetini gözetirler. Lakin kendi fikir ve inançlarına çok sıkı bağlıdırlar ve bu yüzden kendilerine gelen eleştirileri kabul etmekte zorlanırlar.
Anlaşılması zor kişilerdirGenelde sessiz, sakin ,içine kapanık kimselerdir. Kendilerinin farkındadırlar ve mahremiyetlerine çok özen gösterirler. Bu yüzden INFPlerin çoğu zaman dışarıdan anlaşılmayacak kadar kompleks iç dünyaları olur.
Malumatla uğraşmayı sevmezlerDuygular ve manevi değerlere daha çok ehemmiyet vermeleri ve büyük resme odaklanmalarından dolayı INFPler verilerle uğraşmayı, analiz yapmayı ve ayrıntılara odaklanmayı sevmezler ve bu alanlarda çoğu zaman zorlanırlar.
 

Ünlü INFPler

Jean-Jacques Rousseau
William Shakespeare
Franz Kafka
R.R. Tolkien
Isabel Briggs Myers
Kurt Cobain
Johnny Depp
Nicolas Cage