INTJ – TEPE YÖNETİCİLER (toplumun %1’den azı)

 
Kendine en çok güvenen ve kendinin farkında olan tiplerdir. Kuvvetle değil pozisyonu veya rütbesiyle otorite sahibi, her türlü alternatife hazır, lider kapasiteli ama yönetmek için yanıp tutuşmayan yöneticilerdir. Tepeden tırnağa pragmatist ( birebir işleyen düz mantıklı) stratejilerini çalışmak ve oluşturmak için olayları bir satranç oyunu gibi düşünen, başkalarının şovlarından etkilenmeyen, pratik çözümlere yönelik, yararlı olmayan fikirleri kullanmayan, kesin kararlı ve kolay karar veren kişilik tipidir. Uzun dönemli sonuçlar üstüne çalışan, karşısına çıkan zorluklarla beslenen, harekete geçen, geçmişteki hatalara takılıp kalmayan, onları dert etmek yerine geleceği bakan kişilik tipidir. Tamamen kendi içine odaklı, tutumlu, okul hayatında başarılı, tutku ve heyecanlarına kapılmayan, dışarıdaki dünyayı içselleştirirken, tutku ve heyecanlarına kapılmadan yorumlayan, sakin, net ve objektiftirler.
Yükseklerde yalnız yaşar, az rastlanır olan ve kişilik özelliği olarak en stratejik kapasiteyi bulunduran tiptir. Bunların hepsi INTJlerin çok iyi bildiği özelliklerdir. Kendilerine benzeyen ve entelektüel birikim ile satrancı andıran manevralarına ayak uyduracak bireyleri bulmak onlar için genelde zorlu bir görevdir. INTJ kişilik özelliği taşıyan insanlar bir yandan hem hayalperest hem de kararlı; öte yandan hem hırslı hem de kendilerine özeldirler. Şaşırtıcı derecede meraklı olmalarına rağmen enerjilerini israf etmezler.
Daha hayatlarının ilk dönemlerinde bilgiye doğal bir susuzluk hisseden INTJler, çocukluklarından itibaren sürekli “kitap kurdu” olarak nitelendirilirler. Bu ifade çevrelerindekiler tarafından onları aşağılamak için kullanılsa da, INTJler bu ifadeyi içselleştirirler ve hatta bununla gurur duyup, geniş ve derin bilgi dar ağacıklarının tadını çıkarırlar. INTJler ne biliyorlarsa, bunu paylaşmaktan hoşlanırlar ve kendi seçtikleri objeler üzerindeki ustalıkları konusunda kendinden emindirler. Ama Sezgisel (N) ve Planlayıcı (P) özellikleri sayesinde dedikodu gibi “enteresan olmayan” dikkat dağıtıcı meseleler üzerine fikir beyan etmektense kendi alanları dâhilinde zekice planlar tasarlamayı ve hayata geçirmeyi tercih ederler.
Gayret ve zekâ ile hiçbir şeyin imkânsız olmadığını düşünmeye meyillidirler. Aynı zamanda da, insanların bu fantastik sonuçları gerçekten başarmak için çok tembel, dar görüşlü ve benmerkezci olduklarına inanırlar.
INTJler kendine güven ve gizem aurası ile ışıldarlar. Derinlikli gözlemleri, orijinal fikirleri ile ihtişamlı mantıkları onları, büsbütün irade ve kişilik gücüne dayanan değişim için zorlamaya ehil kılar. Zaman zaman, INTJlerin her fikri parçalarına ayırmaya ve yeniden inşa etmeye işlerine yönelik mükemmeliyetçilik ve hatta ahlak duygusu ile meyilli oldukları gözlenecektir. INTJlerin süreçlerine ayak uyduramayan ya da daha beterini yapan her hangi bir kimse, onların asıl görüş noktalarını göremez ve muhtemelen onların saygısını hemen ve tamamen kaybederler.
Kurallar, limitler ve gelenekler INTJler için lanetlidir ve onlar için her şey sorgulanmaya ve yeniden ele almaya açık olmalıdır. Eğer bir yolunu bulurlarsa INTJler, teknik olarak üstün oldukları konuda tek taraflı, bazen hassasiyetsiz ama çoğunlukla gelenek dışı metot ve fikirlerle hareket ederler.
Bu, düşüncesizlik şeklinde yanlış anlaşılmamalıdır. INJTler, sondaki hedef ne kadar çekici olursa olsun mantıklı kalmak için uğraşırlar ve ister içsel olarak üretilmiş olsun, ister dış dünyadan içeriye doğru çekilmiş olsun her fikir, gaddar ve hep var olan “Bu işe yarayacak mı?” filtresinden geçmelidir. Bu mekanizma her zaman, her şeyde ve her insanda geçerlidir ve burası, INTJ kişilik tiplerinin başlarını belaya soktukları yerdir.
INJTler, anlamak için zaman ayırdıkları bilginin bütününde zekilerdir ve özgüvenleri yüksektir, ama ne yazık ki, sosyal anlaşmaların bu konulardan biri olması muhtemel değildir. Beyaz yalanlar ve hoşbeş, gerçek ile derinlik için kıvranan bir tip açısından hali hazırda yeteri kadar zordur, ama INTJler haddinden fazla ileriye giderek birçok sosyal bir araya gelmeyi aleni ahmaklık olarak görürler. INTJler duygular üzerinden hareket etmekten tiksinirler.
 

INTJ’lerin güçlü yönleri

Süratli, Yaratıcı, Stratejik ve Çok yönlü zekaları vardır: INTJler  her fırsatta ilgilendikleri konular hakkında (ki genelde çok çeşitlidir) bilgi birikimlerini zenginleştirirler. Bu özellikleri sayesinde olaylara farklı perspektiflerden bakabilirler. INTJlerin doymak bilmez merakları vardır ve bu sayede akademik kariyerlerinde kolayca mesafe katedebilirler.  Kompleks problemleri ve zeka gerektiren mücadeleleri severler. INTJler her durumu stratejik ele alırlar, hayatı bir satranç oyunu gibi düşünürler. Atacakları her adım için olası tüm ihtimalleri ve senaryoları göz önünde bulundururlar, sonra planlarını yaparlar.
Kendine güvenleri fazladır: INTJler her şeyden ziyade kendi akıllarına güvenirler. Bu yüzden fikirlerinden ve bulgularından şüphe duymazlar. Bu, INTJlerin diğer insanlarla direk ve açık sözlü bir tarzda iletişim kurmalarına sebep olur. Ayrıca INTJler fikirlerini dile getirmekten çekinmezler. Eğer herhangi bir konuda kendilerinin haklı olduğu kanısına vardıysalar, onlarla daha fazla polemiğe girmek faydasızdır. Zira kanaatleri başkaları tarafından değiştirilemez.
Bağımsızlar ve KararlıdırlarYaratıcılıkları, zekaları ve kendine güvenleri, INTJlerin kendi ayakları üzerinde durmalarına ve sorumluluklarını üstlenmelerine sebep olur. Onlar için bir fikrin toplum tarafından kabul görüp görmediği, ne kadar popüler olduğu veya otoritereler tarafından ne kadar desteklendiği önemsizdir. INTJler bir fikri mantıklı bulmadılarsa, akli ve mantıki deliller dışında hiçbir yolla ikna edilemezler. Bu özellikleri sayesinde genç yaşlarda dahi etkili ve tarafsız kararlar alabilirler. Ayrıca INTJler tartışma esnasında ortam ne kadar gergin olursa olsun hissiyatlarını kontrol altında tutarlar ve soğukkanlılıklarını muhafaza ederler.
Çalışkan ve AzimlidirlerEğer herhangi bir şey INTJlerin ilgisini çekerse, INTJler şaşırtıcı derecede bir azim ve sabırla kendilerini o işe verebilirler. Hedeflerine ulaşmak için saatlerce, günlerce, hatta aylarca çalışabilirler. Çoğu zaman hedefleri dışında pek bir şeyi önemsemezler. Lakin zihin kaslarının çalışması gerekmediği durumlarda INTJlerde bir nevi tembellik görülebilir. Örneğin, okul hayatında “konuları zaten biliyorum” diyerekten fazla ders çalışmamak gibi riskli hareketlerde bulunabilirler.
Yeni fikirlere açıktırlarINTJler mantıklı her fikre açıktırlar. Özellikle kendi görüşlerinin yanlış olduğu ispatlanırsa, yeni fikirleri kolaylıkla kabul ederler. Lakin bağımsızlıklarına çok ehemmiyet verirler. Kural ve geleneklere bağlı kalmaktan hoşlanmazlar ve herhangi bir kısıtlama altına girmekten nefret ederler. Bu yüzden çoğunlukla liberal düşünce yapısına sahip olurlar.
İlgi alanları çok geniştirStratejik düşünebilmeleri, yeni fikirlere kapalı olmamaları, bağımsız ve yaratıcı olmaları INTJlerin birçok alanda yetenekli olmasına olanak sağlar. INTJler karşılarına çıkan her şeyin analitik ve methodolojik  çözümlemesini yapabilirler ve onu pratik  olarak uygulayabilirler. Bu yüzden mimarlıktan siyasete kadar çok farklı konular ilgi alanlarına girebilmektedir.

INTJlerin zayıf yönleri:

Kibirli ve kendilerini beğenmiş olabilirler: Kendilerine çok güvenmeleri ve birçok alanda yetenekli olmaları INTJlerin bazen her meseleyi kendi başlarına halledebilecekleri düşüncesine kapılmalarına ve kendilerini olduklarından daha yetenekli ve bilgili görmelerine sebep olabilir. INTJler başka insanların mantıksal ve entellüktüel açıdan zayıf olduklarını düşünebilir ve bu yüzden çoğunlukla diğer insanların fikirlerine danışmazlar.
Aşırı mükemmeliyetçidirlerINTJler verimsizlikten ve  eksikliklerden nefret ederler. Kusurları gidermek için çok çaba sarfederler ve bütün ihtimalleri analiz ederler. Bu, esasında güzel bir haslet olsa da, eğer kontrol altına alınmazsa, özellikle türbülans olanlarda oldukça yıpratıcı bir hal alır ve işlerinde kayda değer bir yavaşlamaya ve verimsizleşmeye sebep olur.
Yargılayıcıdırlar: INTJler hızlıca hüküm verirler ve kendi akıllarına olan güvenlerinden dolayı onları daima doğru olarak kabul etme eğiliminde olurlar. Her ne kadar geniş fikirli olsalar da mantıksız gördükleri şeylere tahammül edemezler. Ayrıca INTJler kıskançlık, inat gibi duygulara dayalı davranışları çok mantıksız görürler. Bu yüzden duygularını esas alarak hareket eden insanlara mantıksız ve olgunlaşmamış nazarıyla bakarlar ve çok değer göstermezler.
Herşeyi analiz etme eğilimindedirler: Her şeyin analiz edilebileceğine ve  mantıklı bir açıklaması olduğuna inanırlar. Hatta dostluk bağları ve duygusal ilişkiler gibi aklen açıklamasına gerek olmayan kavramları dahi analiz etmeye çalışırlar. Bu durum aile içinde veya romantik ilişkilerde ciddi sorunlara sebep olabilir.
Duyarsızdırlar: Son derece açık sözlüdürler. Lakin bu bazen istenmeyen sonuçlara sebep olmaktadır. Çünkü INTJler çoğu zaman karşı tarafın ruh halini, duygusal yoğunluğunu, kırılganlığını veya o anki durumunu dikkate almazlar ve söylediklerinin karşı tarafta nasıl bir etki oluşturacağını düşünmezler. Dolayısıyla kolayca karşı tarafın kalbini kırabilirler ve ruhunu incitebilirler. Bu, INTJlerin sosyal hayatlarına en çok zarar veren özelliğidir.
Sıkı kurallardan nefret ederlerKuralları ve yönergeleri körü körüne uygulamaktan nefret ederler. Bu yüzden istediklerinin hikmetini ve gerekçesini açıklamayan üstlerini küçümseyebilirler. İktidarı ve statüskoyu kendi menfaati için kullanan insanların INTJler ile çatışma yaşaması büyük bir olasıdır.
Romantizmden bihaberdirler: Mantıksal muhakeme gerekmediği durumlarda çoğu zaman zorluklar yaşarlar. Bu durum özellikle romantik ilişkilerde daha net görülür. Her şeye analitik yaklaştıklarından, duygusal ilişkilerinin devamlılığı için gerekli empati ve özveriyi göstermekte zorlanabilirler. Bazen ilişkilerindeki bazı sorunları mantıki yollarla düzeltmeye çalışırlarken, vaziyet daha da kötüye gider. (Lakin gariptir, INTJler partnerlerini onları etkilemeye çalıştıkları zamanlardan ziyade kendi işlerinin başındayken etkilerler.) Bu sebeplerden ötürü yeni bir partner bulmak ve ilişkilerini sağlıklı yürütmek INTJler için oldukça zordur.
 

Ünlü INTJler

Isaac Newton
Nikola Tesla
Stephen Hawking
Martin Luther
Friedrich Nietzsche
Mark Zuckerberg
Bobby Fischer
Russell Crowe
Arnold Schwarzenegger
Jodie Foster