ISTJ- MÜFETTİŞLER – Sorgucular (toplumun yaklaşık %6’sı)

Pratik konulardaki keskinlikleriyle kendilerini gösteren, kendilerini geleneksel kurumların koruyucusu olarak gören, saygıdeğer ve özenli, her şeyin düzgün ve doğru olmasını tastik etmek isteyen, perde arkasında çalışıp ön plana çıkmayan, bulguları konusunda başkalarına nadiren güvenen, kendini adayan, bağlılık gösteren kişilerdir. Genelde kötümser, katı bir portre çizerler. Otoriteye inanırlar, giyim kuşam konuşmada muhafazakar davranırlar. Aidiyet duygusuyla yanıp tutuşan, güvenlik ihtiyacında olan, söz dinleyen, temiz, klasik, antika düşkünü, aileden kalan eşyalara bağlı, eski modayı yeni akımlara tercih eden, çılgınlık istemeyen tipler.  Toplum hizmeti veren organizasyonlarda çalışan, kimseyle yüzleşmeyi sevmeyen, sözü senet, sessiz ve ciddi. Yürekten milliyetçi.
Karar verme mekanizması güçlüdür. Bağımlı yaşamayı sever ve zaman yönetimi konusunda hassastır.
Onların belirgin özellikleri olan namus, pratik mantık ve yorulmaksın adanma, ISTJleri birçok ailenin yanı sıra gelenekler, kurallar ve standartlara bağlı hukuk büroları, teftiş kurulları ve askeriye gibi kurumlar için mühim bir temel direk yapar. ISTJ kişilik tipinde olan insanlar faaliyetleri için sorumluluk almaktan hoşlanırlar ve yaptıkları işin gururunu yaşamak isterler. Bir hedef yolunda ilerlerken ISJTler, ilgili her görevi zamanında ve sabırla bitirmek için zaman ve enerjilerini tutmazlar.
ISTJler varsayımda bulunmazlar, bunun yerine çevrelerini analiz ederler, gerçekleri kontrolden geçirirler ve hareket konusunda pratik rotalara ulaşırlar. ISTJ kişilikleri mantıksız değillerdir ve ne zaman bir karar verseler, hedeflerini başarmak için gerekli gerçekleri aktarırlar, diğerlerinin durumu hemen kavrayıp, harekete geçmelerini umarlar. ISTJlerin kararsızlık konusunda oldukça az toleransları vardır ama eğer seçtikleri rotaya pratik olmayan teoriler ve özellikle mühim noktaları görmezden geldikleri gibi söylemlerle meydan okunursa sabırlarını çok daha hızlı kaybederler. Eğer meydan okumalar, zaman kaybettiren tartışmalara dönüşürse, son teslim tarihi yaklaştıkça ISTJler fark edilir biçimde sinirli olurlar.
ISTJler bir şeyleri yapacaklarını söyledikleri zaman, yaparlar, kişisel bedeli ne olursa olsun zorunluluklarını karşılarlar ve sözlerini aynı şekilde tutmayan insanlar tarafından şaşkınlığa uğratılırlar. Tembellik ve sahtekârlığı bir araya getirmek, ISTJleri kötü tarafa çekmek için en hızlı yoldur. ISTJ kişilik tipinde olan insanlar nihayetinde yalnız çalışmayı veya en azından otoritelerinin hiyerarşi ile net bir şekilde tesis edilmiş olmasını tercih ederler. Böylece hedef belirlemek ve başarmak konusunda diğerlerinin güvenirliklerinden endişe duymadan ve tartışma olmaksızın çalışabilirler.
ISTJlerin keskin, gerçeğe dayalı akılları vardır ve birine veya bir şeye bel bağlamak için otonomi ve kendine kendine yetebilme hali tercih ederler. Başkalarına bağımlı olmak ISTJler tarafından bir zayıflık olarak görülür ve görev tutkuları, güvenirlik ve kusursuz kişisel namusları onların bu tür tuzaklara düşmelerine engel olur.
Bu tür bir kişisel namus ISTJler için birçok şeyin özünde yatar ve akıllarının çok daha ötesine gider. ISTJ kişilikleri, tesis edilmiş kurallara ve yönetmeliklere bedeli ne olursa olsun bağlı kalırlar, kendi hatalarını bildirirler ve gerçeği söylemenin sonuçları felakete de neden olsa, yine de söylemekten şaşmazlar. ISTJler için dürüstlük duygusal etkenlerden çok daha fazlasıdır ve onların korkusuz yaklaşımları diğerlerine, ISTJlerin duygusuz ve hatta robotsu oldukları yönünde yanlış bir izlenim verir. Bu tipte olan insanlar duygularını ve etkilenmelerini dışa ifade etmekte zorlanırlar, ama hissiz oldukları veya daha kötüsü kişiliksiz oldukları yönündeki önermeler onları derinden yaralar.
ISTJlerin adanmışlıkları mükemmel kalitededir ve bu onlara çok şey başarmaları için imkân verir, ama aynı zamanda daha az namuslu insanların onlardan faydalanmaları için de temel bir zayıflıktır. ISTJler firiklerini kendilerine saklamaya eğilimlidirler ve gerçeklerin kendileri için konuşmalarına izin verirler, ama gözle görüler kanıtlar hikâyenin tamamını anlatıncaya değin baya bir zaman geçer.
ISTJlerin kendileriyle ilgilenmelerini gerektiğini hatırlamaları gerekir. Diğerleri onların üzerine daha sert gelip, yıllarca ifade edilmeyecek, edildiğinde de çok geç olacak duygusal bir gerilim yaratırken, onların istikrar ve verimliliğe olan inatçı adanmışlıkları uzun vadede bu hedeflerden taviz vermelerine neden olabilir. Eğer onlar, parlaklık, netlik ve güvenirliklerinden hoşlanan çalışma arkadaşları ile eşlerini kendi niteliklerini içtenlikle takdir ve iltifat ederken bulurlarsa, ISTJler kendilerinin işleyen bir sistemin parçası olduğunu bilerek kendilerinin istikrar sağlayan rollerinin müthiş derecede tatmin edici olduğunu düşünürler.
 

ISTJ’lerin güçlü yönleri

Dürüst ve Açıksözlüdürler Dürüstlük ISTJlerin en belirgin özelliğidir.  ISTJler karşılaştıkları durumları açık ve net biçimde yorumlamayı tercih ederler. Bu yüzden kelime oyunlarından ve cerbezeden nefret ederler.
Sağlam iradelidirler ve Görevşinazdırlar: Kişisel bütünlüklerini hedeflerine kitlenmek ve çok çalışmak suretiyle fiiliyata dökerler. Sabırlı ve kararlıdırlar. Hedeflerini daima canlı tutarlar.
Sorumluluk sahibidirler: Söz ISTJler için herşey demektir. ISTler birşeyi yapacaklarını vaat ettiyseler, verdikleri sözü yerine getirememektense, günlerce fazladan mesai yapmayı ve uykusuz kalmayı tercih ederler. Ayrıca son derece sadıktırlar, görevlerini herşeyin üstüne koyarlar.
Sakin ve Pratiktirler: Sinirlerinin hakimiyetini kaybettiği çok nadir görülür. ISTJler olaylara daima objektif ve tarafsız yaklaşırlar. Duyguların, karar verme süreçlerini etkilememesi gerektiğine inanırlar. Ayakları yere sağlam basar. Doğal olarak da çoğu zaman eleştirilere karşı dayanıklıdırlar.
Kuralları oluşturmak ve uygulamakta oldukça iyidirler: Kaos ortamından nefret ederler. Ne yaptıklarını gözetmeksizin daima bir düzen, sistem ya da kural arayışındadırlar. Herkesin kendi vazifesini tam ve net olarak bilmesi gerektiğine inanırlar. Ayrıca halihazırdaki düzenlemeleri uygulamaktan çekinmezler ve kuralları çiğneyenlere tolerans göstermezler.
Birçok alanda bilgilidirler: Analizciler (NT) gibi bilgi depolamaktan gurur duyarlar. Sürekli yeni bilgiler toplarlar ve onları uygularlar. INTJlerden farklı olarak fikirler ve prensiplerden ziyade olgular ve gerçeklerle ilgilenirler. Ayrıca çok iyi birer gözlemcidirler. ISTJler sürekli bilgi topladıklarından,  birçok alanda bilgi sahibi olurlar. Bu durum ISTJlerin farklı durumlara ayak uydurabilmelerini ve karmaşık durumları detaylarını basit bir mesele gibi kavrayabilmelerini sağlar.

ISTJ’lerin zayıf yönleri:

İnatçıdırlar: Genelde yeni fikirlere açık değildirler. Özellikle kanıtlanabilir gerçekliklere dayanmayan fikirleri kabul etmekte zorlanırlar. Bu durum ISTJlerin kolay kolay hatalarını kabul etmemesine yol açar. Özellikle neticesi hayatlarının akışını ve alışkanlıklarını etkileyecekse hatalarını çok zor kabul ederler ve değişimi benimsemekte güçlükler yaşarlar.
Duyarsızdırlar: Mantığı duyguya tercih ederler. Karar verirken duygularını göz önünde bulundurabilirler lakin çoğu kez duygularına başvurmazlar. Bu nedenle dışarıdan soğuk ve duygusuz görünürler. Bazen farkında olmadan başka insanların kalplerini kırabilirler.
Her şeyi kuralına göre yaparlarHer şeyin kuralları açık ve net belirtildiğinde en iyi biçimde çalıştığına inanırlar. Lakin bu durum ISTJleri kuralları çiğnemeye ve yeni şeyler denemeye isteksiz yapar. ISTJler kaosa dayanamazlar ve yapılandırılmamış, programsız ortamlarda verimsizleşirler ve işlerini aksatırlar.
Yargılayıcıdırlar: “Fikirler fikirdir, gerçekler gerçektir” anlayışına sahiptirler ve karşı taraftan da aynı anlayışı beklerler. Eğer karşı taraf gerçekleri kabul etmeye isteksizse veya basitçe bilmiyorsa, ISTJlerin o kimseye hürmet etmesi pek mümkün değildir.
Sık sık kendilerini sebepsiz yere suçlarlar: Kuvvetli görev anlayışları çoğunlukla ISTJlerin kendilerine fazla iş yüklemesine ve az dinlenmelerine sebep olur. Eninde sonunda bu yük çekilmez bir hal alır ve ISTJler görevlerini tam yerine getiremedikleri düşüncesine kapılırlar ve kendilerini suçlamaya başlarlar.

Ünlü ISTJler

George Washington
Angela Merkel
George H.W. Bush
Kraliçe 2. Elizabeth
Warren Buffett
Sigmund Freud
Matt Damon
Natalie Portman
Robert De Niro
Christopher Lee