OKB TARAMA TESTİ
24/07/2018
Tip 2 Seviye
07/08/2018
Lütfen isminizi giriniz.
Lütfen mailinizi giriniz.
Moralim genellikle yüksek, enerji dolu, oldukça cazibeli ve popüler biriyim.
Kendimi geliştirmeye meraklıyım ve olabileceğim en iyi duruma gelmek istiyorum.
Mükemmel bir iletişimciyim, bir konuyu çok ilginç ve çok güzel bir şekilde sunabilirim.
Gelişim, değişim ve dönüşüm, benim için önemli ihtiyaçtırlar.
Hırslıyım, mükemmel olmayı hedefliyorum ve tüm etkinliklerimi başarılı olmaya yönlendiririm.
Başarılarımın fark edilmesi benim için önemlidir.
Kişisel konumum, nüfuz sahibi olmak, özel ve eşsiz olmak, kariyer ve kazanmak oldukça önemli konulardır.
Güvenilir olmak, kabul edilir bir imaj öne sürebilmek, uygun şeyi söylemek, beklentilere göre davranış ve tavırları ayarlamak önemli unsurlardır.
Sosyal bağlantılarım oldukça zayıf, insanlardan kopuk bir inzivaya hayatı yaşıyorum.
Başkalarının başarıları bende açgözlülük uyandırır.
Yenilgiden ve küçük düşmekten çok korkarım.
Sosyal bağlantılarım oldukça zayıf, insanlardan kopuk bir inzivaya hayatı yaşıyorum.
Başarı için gerekirse yoluma çıkanı ezer, her türlü baltalarım.
Kuruntu ve kıskançlık duygularına kapılıyorum.
Sanrılar, depresyon, gerçeklikten kopuş veya çevrenize zarar verme gibi psikolojik bir sorun yaşıyor musunuz?
Sık sık kaygı, acı veya çöküntü hissediyor musunuz?
Pratik dünyada eylemde uzaklaşıp, gergin ve yoğun bir zihinsel dünyada yaşıyorum.
Keskin ve araştırmacı zekâmla, çok hassas sezgilerimle doğru soruları sormamla bilinirim.
Bazı anahtar ilgi alanlarım var, sanırım yaşamın diğer alanlarını boşluyorum.
Teknik geliştiririm. Uzmanlaşır, “entelektüel” olurum; araştırmaya, bilime, fikir geliştirmeye yoğunlaşırım.
Başkalarının beni anlayamayacak kadar aptal olduğunu düşünmüyor değilim.
Bilgiye âşığım, öğrenmeyi çok seviyorum ve bir konuda uzmanım.
Dünyayı geniş bir çerçevede ve aynı zamanda derinlemesine anlayan, yılmaz bir mucit veya kâşif olduğum doğrudur.
Zihin çalıştırması olmadan, doğrudan ruhani bilgiye ulaşabilirim.
Sosyal bağlantılarım oldukça zayıf, insanlardan kopuk bir inzivaya hayatı yaşıyorum.
Depresyon içindeyim.
Düşmanca davranışlar sergiliyor ve hakaret edici bir şekilde konuşuyorum.
Zihnime akıl almaz derecede çarpıklıklar, korkular, ya da kuruntular hâkim oluyor.
Tanıdığım kişiler arasından, en sevgi dolu ve düşünceli bir insan olarak kendimi unuturcasına, bir karşılık beklemeden başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan birkaç kişiden biri olduğumu düşünüyorum.
Yaşamım sevmek ve sevilmek odaklıdır.
Mütevaziliğim, samimiyetim,nazikliğim ve sıcak kanlılığım dolayısı ile favori arkadaş olarak görülürüm.
Daima olumluyu gören, diğer insanları hep iyi görme eğilimindeyim.
Kendimi başkalarına yakınlaşmak isterken  insanları memnun etme çabası içinde buluyorum.
Yatırım yaptığım insanlara hâkim olma ve bir şekilde baskı kurma eğilimi içinde olabiliyorum.
Yaptığım iyilikler için teşekkür edilmesi ve şereflendirilmek beni oldukça mutlu eder.
Biraz fazla böbürleniyor olabilirim.
İstenilmediğimi ve takdir edilmediğimi düşünüyor içerliyorum.
İnsanları kurnazlıkla manipüle ettiğim veya çıkarlarım doğrultusunda kullandığım oluyor.
Aşırı yeme ya da ilaç kullanmaya yatkınım.
Küstahlık yaptığım oluyor.
Güzelliğe vurgu yapar ve duygularımı estetik bir biçimde dışa vurmaktan hoşlanırım.
İç dünyam gibi ilişkilerime de tutkulu ve heyecanlı bakarım.
Yaratıcı niteliklere sahip, kendinin farkında ve varlığı sanatsal bir şekilde ifade edebilen biriyim.
Yaşama bir sanatçı gibi veya romantik yönden bakarım.
İlgilendiğim, sevgi duyduğum nesnelere karşı aşırı büyülenme ve ilgi yitirme arasında gidip geliyorum.
Değişik ruh hallerim ve fırtınalı duygularım çevredeki insanları sürekli tedirgin ediyor.
Yoğun arzu ve nefreti birlikte yaşıyorum ve bu az çok günlük yaşamımı da etkiliyor.
Herkes beni yüzüstü bırakıyor gibi geliyor.
Müthiş yorgun, zihnen kargaşa içinde, duygusal olarak kapanmış, işlevselliğini yitirmiş bir şekilde hiçlik ve anlamsızlık duygularına kapılıyorum.
Umutsuzluk ve keder içinde kendime zarar verme eğilimim oluyor.
Öfke ve nefret hisselerimi bastırmak için insanlardan kopuyorum.
Zorlu durumlarda dirençli ve sarsılmazımdır.
Çekici ve hoş tavırlı, arkadaş, neşeli, sevimli biri olarak bilinirim ve başkalarının duygularına hitap ederim.
Çalışkan, tutumlu ve işbirliğine yatkınım; herkesle eşitlik havası oluşturmaya çabalarım.
İşlerimde titizlikle hüneri birleştiririm ve kalite benim için çok önemlidir.
Güvence ve sigorta peşindeyim. Gelecekle ile ilgili endişe duyuyorum, sürekli tetikte ve sorun beklentisi içindeyim.
Bir inanca veya başkalarının desteğine inanmakla, bunlar hakkında kuşku duymam arasında gidip geliyorum.
Gerilim arttığında aksi, hırçın, kötümser ve engelleyici kişi oluyorum.
İnce alaycı, kavgacı, çabuk kızan ve saldırgan bir kişiliğe büründüğüm oluyor.
Ani isyankâr davranışlar sergiliyor veya inisiyatif alamama yüzünden kendimi boşlukta ve güvencesiz hissedip, paniğe kapılıyorum.
Panik ataklar yaşıyorum.
Değersizlik, yetersizlik hisleri ve korkular içinde bunalım yaşıyorum.
Gitgide paranoid (abartılı kuşkulu) bir tavır içinde başkaları tarafından izlendiğimi, saldırıya uğradığımı, insanların benim aleyhimde çalıştığını düşünebiliyorum.
Birçok şeyi iyi yapabilen, çok yönlü, çok yetenekli, olağanüstü becerilere sahip, geniş kültürlü biriyim.
Sonsuz heyecan ve coşku içinde yaşama bağlıyım. Yaşamın engin iyiliklerini ve spiritüel (tinsel) gerçekliği derinden algılarım.
Günlük deneyimlerden büyük zevk alırım. Her deneyimden coşku duyarım.
Çevremdeki insanları ve hayatı  olumlarım.
Hiperaktifim galiba; sürekli serüven, heyecan, yeni şeyler ve deneyimler peşindeyim.
Daha ilginç seçenekler ortaya çıktığında eski planlar, programlar ve randevuları iptal edebilirim.
Kendim için neyin iyi neyin kötü olduğunu seçemez duruma geldim.
Kendimi tüketime ve savurganlığa kaptırıyorum.
Hak ettiklerine inandığım şeyleri ısrarla talep eder ve bu yolda kaba, küfürbaz, kötü davranmaya başlarım. İnsanlara öfkelendiğimde hakaret edebilirim.
Uçarı, çapkın, zevke düşkün, hovarda ve haylaz bir yaşam biçimim var.
Birçok konuda, sanki hiçbir şeyin sınırı, sonu yokmuş gibi, gösterişli ve gerçek dışı cümbüşlere dalabiliyorum.
Alkol, uyuşturucuya bağımlılık, hesapsız para harcama ve kumar gibi eğilimlerim var.
Herkesin saygı duyduğu ve kılavuz olarak başvurduğu doğal bir liderlerim.
Onurlu davranarak, güçlerimi kontrollü kullanarak, insanları koruyarak ve destekleyerek, değerli amaçları ve yararlı girişimleri yüreklendirip arka çıkarak ve bunlara yol göstererek saygınlık kazandım.
Adaleti ve kurallara göre oynamayı teşvik ederim.
Hedefe erişmek için kendimi korkusuzca tehlikeye atabilirim: Yiğitlik ve kahramanlık benim işim.
Kendi kendine yeterli olmak, mali bağımsızlık ve yeterli kaynaklara sahip olmak çok ama çok önemlidir.
Çabalarımın desteklenmediği kanısına kapılıyorum.
Her şeyi bir irade çekişmesi haline getiririm ve geri çekilmeyi bilmem. Sınırları zorlarım.
Otoriter ve sert bir şekilde çevreye emir yağdırır ama bana bir şey yaptırmak isteyenlere açıkça meydan okurum.
Beni arkadan vurulduklarını düşündüğüm oluyor.
Gerildiğimde tümüyle katı kalpli, acımasız oluyorum; psikolojik şiddetten fiziksel şiddete kadar uzanan bir süreç mümkün.
Gerektiğine inandığımda kanun veya sınır kabul etmem. Güçlü olan kazanacak ve o ben olurum tabi ki.
Her şeye gücüm yeter, diğerleri gibi kolayca yenemezsiniz beni.
Sade ve masum olduğum söylenir; iyi kalpli ve samimiyim. İnsanlar yanımda rahat ettiklerini söylüyorlar.
Yaşamla bir olmuş, yaşama bağlı, coşkulu, dinamik, canlı tavırları ile yılmaz bir ruh, müthiş bir doğa gücü sergilerim.
Kendime ve başkalarına güvenirim.
İnsanları bir araya getirmek, bir gruba uyum sağlamak benim için çok kolay.
Çatışmadan hoşlanmam, bu yüzden geri plana çekilirim.
Sanırım, geleneksel rolleri ve beklentileri sorgulamadan safça kabul ediyorum.
İşleri ertelerim. Günlük rutin işlerle uğraşırım. Birazda üşengeç olabilirim.
Rahatlatıcı huzur dolu düşünce veya hayaller kurarım.
Dış dünyaya fazlada yansıtmıyorum ama içimde büyük bir öfke var.
Bana yol gösteren, gerçek sorunlar ile yüzleşmem için yardım etmeye çalışan kişilere kızıyorum.
Kayıtsız kaldığım (ihmal) ve sorumsuz olduğumu söyleyenler oluyor.
Sorunlardan bahsediyorlar, bende onlara bir sorun olmadığını, her şeyin normal gittiğini belirtiyorum.
Yüksek düzeyde ahlâklıyım: Doğruluk ve adalet benim için asal değerlerdir.
Kendimin ve başkalarının zayıf yönlerini tam anlamıyla kabul ederim.
Yaşamımı anlamlı yapan özel görevlerim olduğuna inanıyorum.
Destekleyici, umut verici, vicdanlı ve iyi kalpli biriyim.
Her şey olması gerektiği gibi olmalı. İnsanların işleri gerektiği gibi yapmamasına içerliyorum.
Hislerini ve dürtülerini kontrol altında tutarım. Duygusallıktan ve saçmalıklardan uzağım.
Her şey ya doğrudur ya da yanlış. Ya iyidir ya da kötü.
Kusursuzluğu ararım ve sabırsız bir kişi olarak işler olması gerektiği gibi yapılmadıkça mutlu olmam.
İnsanlar tembel ve yozlaşmış. Tahammül etmek zor.
Sanırım başkalarının yanlışlıkları ile takıntılı bir şekilde uğraşıyorum.
Yanlış hareket edenler daima hiç yumuşatmadan hak ettikleri cezayı görmelidirler.
Evet acı çekiyorum ve bunun sorumlusu benim.

Bir cevap yazın