Tip 1 Seviye Durumu

Tip 1 Seviye Durumu

Sağlıklı Seviyede: Sağlıklı Bir’ler güçlü kişisel inançları olan vicdan sahibi, dürüst bireylerdir: Yoğun bir doğru-yanlış anlayışa ve kişisel ahlaki değerlere sahiptirler. Her yönden mantıklı, makul, öz disiplinli ve ılımlı olmayı arzu ederler. Yüksek düzeyde ahlâklıdırlar: Doğruluk ve adalet onlar için asal değerlerdir. Dürüstlük duyguları onları çarpıcı bir ahlak öğreticisi, örnek kişi ve doğruluk gibi değerlerin öncüsü yapar. Yaşamlarını anlamlı yapan özel görevleri olduğuna inanırlar. Zaman, enerji ve tutkularını yapmaları gerekli olan şeyler için harcarlar. Kendilerini çok iyi ve açıklıkla ifade edebilirler, baskı altında itidalli davranabilirler. Üst düzeyde ilkelidirler; her zaman nesnel, adil, büyük amaçlar için özveride bulunan ve ödüle önem vermeyen, erdem aşılayan ve böylece mükemmeli ve dengeyi yakalayan kişi olmaya çabalarlar. En iyi durumda: Müthiş bir ayırt etme yeteneğine sahip, olağanüstü bilgelik sahibi, insancıl kişilerdir. Var olanı kabul ederler ve sezgisel bir şekilde gerçekçidirler; ne zaman ne yapılacağını çok iyi bilirler. Uzun vadeli önceliklerini saptamış olarak yine sezgisel bir bakış açısına sahiptirler. Kendisinin ve başkalarının zayıf yönlerini tam anlamıyla kabul eden bir kişi olarak insanlara canlılık aşılar ve onlara esin kaynağı olurlar: Gerçek er geç bilinecektir. Akılcı öğüt verirler, onurlu bakış açıları ve amaçları vardır. Destekleyici, umut verici ve iyi kalplidirler. Bir’ler kişisel kusursuzluklarını ruh cömertliği ile dengelerler.
Averaj Seviyede: Gerçek, averaj Bir’leri mutlu etmemeye başlar ve kendilerine düşen bir görev olduğunu düşünüp her şeyi kişisel olarak iyileştirmeye karar verirler: Mücadeleci reformcu, avukat, eleştirmen, eğitici ve soylu idealist olurlar. Amaca yönelik hareket başlatırlar. Her şey “olması gerektiği gibi” olacaktır. Bir’ler hataları açıklama, düzeltme, tartışma ihtiyacı içindedirler, aynı zamanda standartları düşürmemeye çalışırlar. Görüşlerinin doğru ve kesin olduğundan emindirler. Görüş ve standartlarını açıkladıkça hata yapmaktan korkarlar: Her şey kendi idealleri doğrultusunda olmalıdır. Ayrıntılara dikkat ederler; düzenli, sistemli, iyi organize olmuş, tertipli ve mantıklı, aynı zamanda duygusallıktan ve saçmalıklardan uzak bir kişi olurlar. Hislerini ve dürtülerini kontrol altında tuttukları için gerilimli ve bastırılmış bir özellik ortaya çıkar. Bunalım (depresyon) nöbetleri başlar. Genellikle işkoliktirler, gevşemekten korkarlar. Katı kuralcı, zorlantılı (anal kompulsif), titiz, müşkülpesent, dakik ve detaycı olabilirler. Düşünce yapısı sıralı, düzensel ve çıkarsamalıdır, her şey siyah-beyaz, iyi-kötü, yanlış-doğru diye ikiye ayrılmıştır. Her şey hakkında ön yargılıdırlar: İnsanları düzeltirler ve kendi görüşlerine uygun olanın yapılmasını isterler. Kendilerini ve başkalarını sürekli eleştirirler: Yargılarlar, kılı kırk yararlar ve hata arayıp bulurlar. Kusursuzluğu arayan ve sabırsız bir kişi olarak işler kendi istedikleri gibi yapılmadıkça mutlu olamazlar. Başkaları onların standartlarına uymadığı ve işleri bozduğu için onlara içerlerler. Ahlâk dersi verirler, azarlarlar, hatalara ve düzensizliklere öfkelenirler.
Sağlıksız Seviyede: Bir’ler kesin ve tartışılmaz görüşlere sahip (dogmatik), katı fikirli, kendini üstün gören, tahammülsüz ve kalıplaşmış bir kişi olabilirler. Onlardan başka herkes tembel veya yozlaşmıştır. Sadece kendileri “doğruyu” bilirler. Dar, sert ve ürkütücü mutlaklardan amansızca kesin beyanlar çıkarırlar. Yargılarında çok serttirler; kendilerinin doğru olduğunun kanıtlanması için başkalarının yanlış olduğu kanıtlanmalıdır. Yanıltmaca ve ussallaştırma ile “mantıklı” konumlarını savunurlar. Perde arkasında ise buruk ve bunalımlıdırlar. “Yasaklanmış” zevkleri dürtü etkisiyle tatmak ile suçluluk ve pişmanlık dolu özezer (mazoşist) dönemler arasında gidip gelirler. Başkalarının yanlışlıkları ile takıntılı bir şekilde uğraşırlar ama bu arada kendileri aynısını veya daha kötüsünü yapıyor olabilirler. Bir’ler, içgüdüsel dürtülerinin cezalandırıcı üst benliklerine (süper ego) isyan etmesi sonucunda vaaz ettiklerinin aksini yapmaya ama aynı zamanda çelişik davranış veya tutumlarını ussallaştırmaya başlarlar. “Yanlış hareket edenlerden” kurtulmak için başkalarına karşı suçlayıcı, kınayıcı, cezalandırıcı ve zalim olurlar. Acı çekmelerinin sorumlusu olarak kendilerinde bir şeyler görürler, bu sefer nefsi cezalandırırlar veya kendilerine zarar verirler. Ağır bunalımlar (depresyon), sinir krizleri ve intihar girişimleri olasıdır.

SANA SESLENİŞ

Tüm çözümlerin veya aradığınız şeyin dış dünyada değil, kendi içinizde olduğunu derin bir düzeyden algılayanlarınız olduğunu biliyorum. Çünkü içsel mekanizma her zaman yerli yerinde işler ve kendine gebedir insanoğlu. Yaşamla etkileşir, sürtüşmeler ile aslında doğum sancıları çekeriz. Sancılarla oluşan mesaja kulak vermen, ya da artık aynı arzuları tekrar tekrar deneyimlemiş olmanın boşluğunu algılamak, seni özünle birleşmenin, yeniden doğumun eşiğine doğru itmiş olabilir. Bu bilgi daha çok arzularına doğru yeterince yönelmiş ve dışsal bir kaynaktan bu boşluğun dolmayacağının farkındalığına erişmiş kişilerce ulaşılabilir. Bazıları da iflasa doğru giden kişiliklerinden kaynaklanan psikolojik sürecin kendilerine verdiği zarardan bunalarak, kendilerini baltalayıp yaralandıklarını idrak ederek aynı noktaya ulaşacaktır.
Eğer tekamül sürecin seni bu noktaya getirdiyse bu seslenişte sanadır, sana özel yapılıyor demektir. Ancak bu süreçlerden birinin deneyimlenmesinden sonra yardım yetişir, kişiye başka bir dünyanın (iç dünyanın) kapıları aralanır. Böylece o güne kadar duymadığın, görmediğin gizem ve sırlar arasındaki yolculuk başlar. Çoğunluğun ise hayatlarını, bugününü yarınını, gelecek yıl ve on yıl sonrası ile aynı şekilde oluşturacağını görebilirsiniz. Dürüstçe siz, gerçek potansiyelinizin mevcut olan durumunuz olduğuna kendinizi ikna edebiliyor musunuz? Soru budur. Kaç kişi hakiki olanın, kaynağın ve çözümlerin “ben” dediğimiz dış katmanın altında bizi beklemekte olduğunun farkındadır ki?
Bu sesleniş sende bir karşılık bulduysa, Kalpterapi Yaşam Okulu sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle irtibata geçebilirsiniz.
info@hakikatim.com veya info@kalpterapi.com mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.