Tip 2 Özellikler

Tip 2 Özellikler

YARDIMCI

 
Kendini Göstermeyi Seven, Cömert,
İnsanları Memnun Etmeye Çalışan, Baskı Kuran Kişi
Temel Korku: Birey olarak sevilmemek ve istenmemek.
Temel Arzu: Olduğu gibi sevildiğini hissetmek.
Yardımsever Tip 2’ler, sıklıkla anne-ebeveyn davranışı gösterirler. Şefkatli ve cömerttirler. İlgileri sürekli insanlar üzerindedir. Aynı zamanda kendileri de ilgi odağı olmak ister. Grup içinde bağlantı noktalarıdır. İletişim yetenekleriyle gruptaki sorunların çözümünde etkin olabilirler. Benliklerinin pohpohlanması önemli bir motivasyondur onlar için. Onaylanabilmek, önemli bir durumsallıktır 2 noktası için. Reddedilmekten kaçınırlar. Gurur, tutku gibidir bu tiplerde.
Güçlü Tarafları
İkiler insanların kendilerini iyi hissetmesini sağlayabilirler. Başkalarının iyi yönlerini ortaya çıkarabilirler ve canlılıkları ile zorlu değişimlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştırabilirler. Güç peşinde koşanların destekleyicisi konumunda kendilerini çok mutlu hissederler. Zorlu engelleri aşmaya çalışan bir dost ya da iş arkadaşına çok değerli katkılarda bulunabilirler. İlişki, Sitemkâr Verici için yaşamının en Önemli yönüdür ve ilişkilerini ister kavga dövüş, ister baştan çıkarma yoluyla olsun, eşin gereksinimleri ile özdeşleşerek ya da bir sürü sorun çıkararak canlı tutmak isterler. Öfkelerini dışa vurabilirler ve kin tutmazlar. İnsanları bir araya getiren kutlamalara önem verirler. Arkadaşlarının yaş günleri gibi özel günlerini, ince düşüncelerini ve hazırlık çabalarını yansıtan özel armağanlar sunarak anımsarlar.
Çekici Ortamlar
Güçlü bir lidere yardımcı olma ya da onunla ilişkiye geçme olanağı sunan ortamlar, iki’ye çekici gelir. Beklentileri arasında, saygıdeğer bir gurunun izleyicisi, rock yıldızının peşinden giden bir hayran, liderin sağ kolu, şirket başkanının sekreteri olmak olabilir.
Sosyal haklardan yoksun insanların savunucusu olmak ve gönüllü toplumsal hizmet faaliyetlerinde bulunmak, onların karakterlerine uygundur. Huzur evinde çalışan bir lki’den, “Bu çorba sizin için ama çok teşekkür ederim, belki ben de biraz alabilirim” gibi bir cümle duymak mümkündür.
Aşk üçgeni içinde yer almak, İkilere cazip gelebilir. Makyöz, şov kızı, kişisel imaj danışmanı ve modacılık gibi cinsel çağrışımları olan mesleklere yatkındırlar.
İtici Ortamlar
Onaylanma olanağı sunmayan ortamları itici bulurlar. Örneğin patrona âşık olmadığı sürece, İki’nin bir tahsilât acentesinde çalıştığı pek görülmüş bir şey değildir.
Yakın İlişkiler
İkilerin ilişkilerinde anahtar sözcük, meydan okumadır. Usta bir baştan çıkarıcı, yeteneklerini kullanmak için meydan okuyacağı bir kaynak arar.
Hep ulaşılması biraz zor ya da tanışılması güç birinin peşine düşerim. İşin heyecanı, zor olanın peşine düşmektedir. Son derece heyecan verici birisinin çevresinde olduğum zaman canlanırım ve kendimi harika hissederim. Bağ bir kere kuruldu mu artık ne konuştuğumuz hiç fark etmez. Aramızda bir duygu akışı oluşmuştur ‘ sanki. Sözcüklerin önemi yoktur, yalnızca boşluğu doldururlar.
İkiler meydan okuyucu bir ilişkiye yöneldiklerinde kendilerini çok iyi hissederler. Dikkatlerinin odağı, kendilerini açığa vurmaktan çok, potansiyel eşten nasıl tepki alınabileceği üzerindedir. Kendilerini fark edilecekleri bir şekilde sunma, potansiyel eşin yaşamının önemli bir parçası haline gelme ve yardım gerektiğinde hazır olma konularında oldukça yeteneklidirler. İlişkinin en heyecan verici ve hayati aşaması, hâlâ aşılacak engellerin olduğu ve kovalamacanın sürdüğü dönemlerdir. Ulaşılması zor biri söz konusu olduğunda, İki gerçek duygularını unutur ve yeni bir karaktere bürünmüş olarak hedefine yakınlaşmaya çalışır.
Bir ilişkideki meydan okuma sona erdiğinde, İki’nin dikkati de “Eşimi nasıl hoşnut edebilirim?” düşüncesinden, “Onunla birlikte olmak nasıl bir duygu?” düşüncesine doğru kayar. İkiler kendi gereksinimleri açısından o derece itilmeye uğratılmış durumdadırlar ki ne istediklerini bilmek onlar için oldukça güçtür ve bu nedenle de eşlerinin önemli bulduğu her şey, kendilerini sınırlandırılmış hissetmelerine yol açar. Kişisel özgürlükleri için savaştıklarını, ilişkide sadece bir yönlerini ön plana çıkardıklarını düşünürler ve ilişkinin sonlanması ile birlikte, önceden kapının dışında unuttukları diğer yönlerini bir anda anımsarlar.
İkiler kimliklerini başkalarının tepkilerine göre şekillendirdiğinden, daima başkalarının onayına gereksinim duyduklarının da bilincindedirler. İlişkinin ilk aşamalarında eşin isteklerini eksiksiz yerine getirmeye çalışırlar. Ancak ilişki bir kez güvenceye alındı mı bu bağımlı kaynaşma, bu kez eşin istekleri tarafından Hapsedilmiş olma hissi yaratır. Eşin takdirini kazanmak için gerçek benliğine ihanet ettiği kuşkusunun yüzeye çıkmasıyla birlikte ikiler eşlerinin her isteğine açıkça isyan etmeye başlar.
İkiler, korkunç bir şekilde sınırlayıcı olmaya başlayan bir ilişkiden kurtulmak için savaştıklarında, kendilerini ateşli bir şekilde bağımsız hissettiklerini söylerler. Bu aşamada beklentileri yüksektir ve aşırı duyarlı davranırlar. Eşin gereksinimlerini karşılamak için işbirliği yapmaktan kaçınırlar. Daha önce dışarıda bırakmış oldukları kişiliklerinin arzularım diriltmek ister, eşlerinin can sıkıcı bulduğu etkinliklerin peşine düşer, başka gönül ilişkilerine doğru kaymaya başlarlar.
Yakın ilişkilerin güçlü yönü, İkilerin insanların iyi niteliklerini ortaya çıkarmalarında onlara yardımcı olmak için var güçleriyle çalışmalarıdır: “Gelişmiş insanlarla birlikte olduğumda içimdeki iyi yönlere esin kaynağı oluyorlar.” Eşin başarılı olmasına yardımcı olacak hedef ve stratejilere odaklanabilirler.
Yakın ilişkilerin zayıf yönü, ilişki üzerinde güçlü bir denetim kurmayı istediklerinde, eşin gözetmeni gibi davranmalarıdır: “Benim sevgim sayesinde başaracak.” Eşin üzerinde koşulsuz denetim sağlamak isterler. Başarılı bir verici ve sevilen bir eş olarak görülmek istediklerinden, ilişkiyi sonlandırmakta güçlük çekerler.
Hangi Kişilik tarzında olduğunu öğrenmek tabi ki çok önemlidir, lakin tarzınızın hangi seviyesinde olduğunu öğrenmekte bir o kadar önemlidir. Bu kadar emek verip tarzınızı öğrendiniz. Aşağıdaki butonu tıklayıp sadece 14 soru daha çözerek seviyenizi öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Ünlü İkiler
Ünlü İkiler arasında Madonna da vardır. Madonna, belirgin cinsel kadın imajını ilk kez Like A Virgin (Bir Bakire Gibi) adlı video klipte sergilemişti.
Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Mary Magdalene, Jerry Lewis, Dolly Parton dünyaca ünlü diğer İkiler arasında sayılabilirler.