Tip 5 Seviye Durumu

Tip 5 Seviye Durumu  Sağlıklı Seviyede: Sağlıklı Beş’ler her şeyi olağanüstü bir sezgi ve anlayış ile gözlemlerler. Zihinleri tetiktedir, meraklıdırlar, keskin bir araştırmacı zekâya sahiptirler- çok hassas sezgilerle doğru soruları sorarlar. İlgilerini çeken konuya yoğunlaşırlar, kendilerini tamamen ona verirler ve yepyeni bir şey buluncaya veya yaratıncaya kadar uğraşırlar. Bilgiye âşıktırlar, öğrenmeyi severler ve bir konuda uzman olurlar. Bağımsız düşünürler. Müthiş değerli ve özgün fikirlere sahip, çarpıcı ve yaratıcı eserler ortaya çıkaran, hayal gücü kuvvetli, yenilikçi ve yaratıcı/bulucu insanlardır. Üstün zihinsel veya yaratıcı yetenek, şefkat ve duygularla dengelenmiştir. En iyi durumda dünyayı geniş bir çerçevede ve aynı zamanda derinlemesine anlayan, yılmaz mucit ve kâşiftirler. Kendileri ve gerçekler ile sımsıkı temasta; dünyaya duygularıyla bağlı. Uzak görüşlü (vizyoner), açık fikirli, bütünü kavrayan ve her şeyi olduğu gibi gören. Öncü keşifler yapabilen veya yepyeni sanatsal ifadeler yaratan. Zihin çalıştırması olmadan doğrudan ruhani bilgiye ulaşabilen.
Averaj Seviyede: Averaj Beş’ler davranmadan önce her şeyi zihinlerinde işlerler: Modeli oluştururlar, bilgi toplayıp hazırlanırlar, pratik yaparlar. Gerçek dünyadan uzaklaşarak kendi kavram ve hayal dünyalarına çekilirler. Çalışkandırlar, teknik geliştirirler. Uzmanlaşır, “entelektüel” olurlar; araştırmaya, bilime, fikir geliştirmeye yoğunlaşırlar. Bazı anahtar ilgi sahalarını öne çıkarıp yaşamın diğer alanlarını boşlarlar. Karmaşık fikirler veya hayal ürünü dünyalara dalıp gitgide çevrelerinden koparlar. Vesveseli ve kuruntulu olurlar: “Ya böyle olursa?” Gerçekler yerine kendi görüş ve yorumlarına odaklaşırlar. Ayrıntılara dalıp büyük resmi kaçırırlar, “ağaçlara bakmaktan ormanı göremezler.” Sıra dışı, gizemli, hatta karanlık ve rahatsız edici konuları çekici bulurlar. Pratik dünyadan uzaklaşmış, “bedensiz,” gergin ve yoğun bir zihin. İç dünyaları ve kişisel görüşleri ile ters düşen her şeye karşı düşmanca tavır. Duygusallığa aşırı itildiği veya bunaldığı zaman savunma şekli olarak saldırganlık. Aşırı ve radikal fikirler ile kışkırtıcı ve rahatsız edici. Başkalarının onu anlayamayacak kadar aptal olduğunu düşünüp alaycı ve tartışmacı. Beş’lerin aşırı ve put kıran yorumları, değerli sezgiler ve aynı zamanda zorlanmış yarı gerçekler içerebilir.
Sağlıksız Seviyede: Tüm sosyal bağlantıları reddeden sağlıksız Beş’ler inzivaya çekilirler, insanlardan ve gerçekten kopmuş olarak yaşarlar. Gitgide daha ketum, tuhaf, aykırı ve aklen dengesiz olurlar. Ağır bunalım (depresyon) ve hiçlik (nihilizm) içine girerler. Düşmanca davranırlar ve hakaret edici bir şekilde konuşurlar; aynı zamanda başkalarının tepkilerinden korkar, giderek daha şüpheci ve sinirleri bozuk bir insan olurlar. Korkutucu fikirlere hem takılır hem de bunlardan ürkerler. Kendilerinden ve gerçeklerden korkarlar. Akıl almaz çarpıklıklar, korkular, kuruntular hâkim olur. Var olmanın işkence olduğunu düşünürler. Yok olmayı düşleyerek intihar edebilirler veya ruhsal çözülme yaşarlar. Şizofrenliği andırır bir akıl hastası, kendine zarar veren bir kişi olurlar.

SANA SESLENİŞ

Tüm çözümlerin veya aradığınız şeyin dış dünyada değil, kendi içinizde olduğunu derin bir düzeyden algılayanlarınız olduğunu biliyorum. Çünkü içsel mekanizma her zaman yerli yerinde işler ve kendine gebedir insanoğlu. Yaşamla etkileşir, sürtüşmeler ile aslında doğum sancıları çekeriz. Sancılarla oluşan mesaja kulak vermen, ya da artık aynı arzuları tekrar tekrar deneyimlemiş olmanın boşluğunu algılamak, seni özünle birleşmenin, yeniden doğumun eşiğine doğru itmiş olabilir. Bu bilgi daha çok arzularına doğru yeterince yönelmiş ve dışsal bir kaynaktan bu boşluğun dolmayacağının farkındalığına erişmiş kişilerce ulaşılabilir. Bazıları da iflasa doğru giden kişiliklerinden kaynaklanan psikolojik sürecin kendilerine verdiği zarardan bunalarak, kendilerini baltalayıp yaralandıklarını idrak ederek aynı noktaya ulaşacaktır.
Eğer tekamül sürecin seni bu noktaya getirdiyse bu seslenişte sanadır, sana özel yapılıyor demektir. Ancak bu süreçlerden birinin deneyimlenmesinden sonra yardım yetişir, kişiye başka bir dünyanın (iç dünyanın) kapıları aralanır. Böylece o güne kadar duymadığın, görmediğin gizem ve sırlar arasındaki yolculuk başlar. Çoğunluğun ise hayatlarını, bugününü yarınını, gelecek yıl ve on yıl sonrası ile aynı şekilde oluşturacağını görebilirsiniz. Dürüstçe siz, gerçek potansiyelinizin mevcut olan durumunuz olduğuna kendinizi ikna edebiliyor musunuz? Soru budur. Kaç kişi hakiki olanın, kaynağın ve çözümlerin “ben” dediğimiz dış katmanın altında bizi beklemekte olduğunun farkındadır ki?
Bu sesleniş sende bir karşılık bulduysa, Kalpterapi Yaşam Okulu sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle irtibata geçebilirsiniz.
info@hakikatim.com veya info@kalpterapi.com mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.