Tip 6 Özellikler
Tip 6 Özellikler

SADIK

Hoş Tavırlı, Sorumlu, Endişeli, Şüpheci Kişi
Temel Korku: Desteksiz ve kılavuzsuz kalmak.
Temel Arzu: Destek ve kılavuza sahip olmak.
Güçlü Tarafları
Sadık Sorgulayıcılar kendilerini mağdur durumdakilerle özdeşleştirirler ve dava ya da yaratıcı bir ideal uğruna sadık bir şekilde, ödül beklemeden çaba sarf edebilirler. Görev ya da başkalarına karşı sorumlulukları için büyük fedakârlıklarda bulunabilirler. Başarıya ulaşma gereksinimine bağlı olmadıkları için toplumsal saygınlığa ulaşmak gibi bir ödül beklentisi olmadan çalışabilirler. Özellikle müttefikleri ile işbirliği içinde olduklarında, göze almaya değer risklere karşı kürek çekme konusunda istekli davranırlar.
Altılar derin psikolojik süreçlere içgörü katarlar. Acı çekmekten, fedakârlık yapmaktan ve davayı yeniden ele almaktan gocunmazlar.
Çekici Ortamlar
Otorite sınırları belirli çizgilerle çizilmiş ve sorumluluk alanları açıkça tanımlanmış hiyerarşik ortamlar Altılara çekici gelir. Otorite figürleri konusunda zihinsel kaygıları olan Altılar ya yönetmeliklere katiyetle uyacak ya da otorite karşıtı bir duruşla bu yönetmeliklere karşı örgütlenecektir. Bir otoritenin ya da patronun söz konusu olmadığı serbest meslekler onlara daha çekici gelir.
Rekabetin en aza indirgendiği ve Altı’nın güçlü bir liderin gerisinde çalışabileceği meslekler, fobi tipi Altılar için gayet uygundur. Fobi karşıtı yaklaşımlar sergileyen Altı ise fiziksel tehlike içeren ya da mağdur durumdakilere yardım etmeye olanak sağlayan mesleklerde çalışmaktan zevk alırlar. Köprü tamir ekibi üyesi ya da şirketi iflastan kurtaran ve yoluna devam eden zeki iş taktikleri uzmanı olabilirler.
İtici Ortamlar
Önceden hazırlığa olanak vermeyen ve ani kararlar almayı gerektiren, gerilimi yüksek meslekler Altılara itici gelir. Hırslı olmayı gerektiren ve pek çok kulis faaliyetinin söz konusu olduğu yüksel profilli ve rekabetçi iş ortamları onlara uymaz.
Yakın İlişkiler
Altıların evlilikleri genelde uzun sürer çünkü “evlilikteki sorunu” üstlenmeye istekli davranırlar ve “sorunu halletmeyi” bir görev olarak alırlar. Sadakat “Eşim mezun olana dek dayanacağım” ya da “Çocuklar büyüyene kadar katlanacağım” gibi koşullu bağlılıklarla ifade edilir.
Bağlılığa dayanan bir ilişki zamanla güvenin oluşmasını da sağlar ve Altı’nın zihninde, her zaman müsait ya da cinsel açıdan muhtaç göründüğünde zayıf bir duruma düşeceğine dair olası kuşkuları da siler. Güvenin oluşması, Altı’nın kuşkulu yaklaşımı nedeniyle zaman alacaktır. Küçük bir sorun tüm ilişkinin sorgulanmasına neden olur. Eşin temel bağlılığından kuşku duyulur ve her kavgadan sonra bu bağlılığın yeniden kanıtlanması gerekir. Altı, temel verileri tekrar tekrar gözden geçirir. Hiçbir şey kalıcı değildir. “Gerçekten eşime güveniyor muyum?” sorusu sürekli gündemde kalır.
Altı ile ilişki kurarken insanın kendini olduğu gibi sergilemesi her zaman olumlu bir etki yaratır. Altı, insani mücadeleleri ve mağduriyet durumlarını anlar ve bunun sonucunda insani hataları hoş görebilir. Altılar genelde başkalarının içlerinde taşıdıkları gerçek niyeti görebildiklerine inanırlar. Eşlerinin karakterinde olumsuz bir nokta gördüklerinde bu sorunu etraflıca konuşacak kadar kendilerini güvende hissetmeleri gerekir, aksi takdirde eşin tüm hareketleri bu karakter kusurunun ışığında değerlendirilecektir.
Eşin, mesleki konularda ve yaratıcı projelerde sergilediği örnek davranışlar, Altı’nın eşine saygı duymasını sağlar. Eşinin sözleriyle eylemlerinin birbirini tutması ve tutarlı hareket etmesi, Altı için büyük önem taşır.
Yakın ilişkilerin güçlü yönü, Altıların derin bir duygusal zenginliğe sahip olmaları ve derinden etkilenebilmeleridir. Altıların psikolojik yapıları karmaşıktır ve derinlikli bir tepki gösterme potansiyeli taşırlar. Eşi yönlendirme ya da onlardan bir şeyler alma niyeti söz konusu değildir ve zor zamanlarda büyük bir sadakat sergilerler. Öncelikle başkalarının refahını düşünür, onların başarılarını kendi başarıları olarak görürler.
Altılar’ın yakın ilişkilerdeki zayıf yönleri, kendi duygularını eşlerine yansıtmalarıdır. Sevdiklerinde sevginin karşılıklı olduğuna inanırlar. Öfkelendiklerinde veya üçüncü bir şahıstan hoşlandıklarında eşlerini bilinçdışı öfkeyle veya biriyle ilişkisi olmakla suçlarlar.
Hangi Kişilik tarzında olduğunu öğrenmek tabi ki çok önemlidir, lakin tarzınızın hangi seviyesinde olduğunu öğrenmekte bir o kadar önemlidir. Bu kadar emek verip tarzınızı öğrendiniz. Aşağıdaki butonu tıklayıp sadece 14 soru daha çözerek seviyenizi öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Ünlü Altılar
Ahmet Çakar, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Woody Ailen, Krishnamurti, Jane Fonda, Jim Jones, Sherlock Holmes, Malcolm X, Tom Hanks, Hitler (fobi karşıtı tip), Hamlet (fobi tipi) diğer ünlü Altılardan bir kaçıdır.