Tip 6 Seviye Durumu

Tip 6 Seviye Durumu

Sağlıklı Seviyede: Sağlıklı Altı’lar çekici ve hoş tavırlı, arkadaş, neşeli, sevimli kişilerdir ve başkalarının duygusallıklarına hitap ederler. İnsanlar onlara karşı sıcak hisler beslerler ve onları desteklemek isterler. Güven önemlidir ama tetikte olmak gerekir. Güvenilir insanlardır; sözlerine sadıktırlar. Dikkatli önsezi, kehanet ve sorun-çözme yeteneklerinin yanında insanları ve olayları sorgulama ve sürekli tetikte olma özellikleri de vardır. Çalışkan, tutumlu ve işbirliğine yatkındırlar; herkesle eşitlik havası oluşturmaya çabalarlar. Aile bireyleri, arkadaş gibi özdeşleştikleri insanlara sadıktırlar; bir yere ait olmak önemlidir. Sağlıklı Altı’lar pratik insanlardır ve dengeli öz-disipline sahiptirler; işlerinde titizlikle hüneri ve kaliteyi vurgularlar. Hareketli insanlardır. Zorlu durumlarda dirençli ve sarsılmazdırlar. En iyi durumda: Öz kaynaklarına ve iç kılavuzuna güvenen, bağımsız ve aynı zamanda başkaları ile eşit olarak işbirliğine açık, onları destekleyici kişi. Yaşama duydukları inanç Altı’ları olumlu ve kahramanca bir tutuma, cesur ve yılmaz bir liderliğe, zengin bir yaratıcılık ve öz-anlatıma sevk eder.
Averaj Seviyede: Averaj Altı’lar kendilerine şüphe ile bakmaya başlarlar; bu yüzden zaman ve enerjilerini güvenilir ve dengeli olduğuna inandıkları şeylere ayırırlar. Organizasyon ve plan yaparlar, bu arada kılavuz ve destek için ittifak, inanç ve otorite ararlar. Güvence ve sigorta peşindedirler. Gelecek ile ilgili endişe duyarlar, sürekli tetikte ve sorun beklentisi içindedirler. Her olasılığı düşünmüş olmalarına rağmen yine de güvenlik için yeterince önlem alamadıklarına inanırlar. Endişe arttıkça daha çok taahhüt altına girerler ve bunlara karşı çeşitli sorumlulukları olduğunu fark ederler. Sonunda baskı altına girdiklerini hissederler, beklentiler artmıştır. Bir inanca veya başkalarının desteğine inanmakla bunlar hakkında kuşku duymak arasında gidip gelirler. Zamanla kararsız ve çelişkili hisler içine girerler, şüpheci olurlar, kendilerini, inançlarını, inandıkları kuruluşları kuvvetle savunmaya başlarlar. Otoriteye, kendilerini destekleyenlere karşı edilgen-saldırgan (pasif-agresif) davranırlar; dış dünyaya karışık ve zıt işaretler gönderirler. İç kargaşadan dolayı beklenmedik tepkilerde bulunurlar: İşleri geciktirirler; çelişkili, ihtiyatlı, kaçamaklı tutum içine girerler. Endişelerini açığa vurmaktan çekinip susmayı yeğlerler. Başkalarının onlara yüklenmesinden korkarlar. Gerilim arttıkça aksi, hırçın, kötümser ve engelleyici kişi olurlar. Kuşkuları ve gerilimi atmak için daha da inatlaşırlar, aşırı tepki gösterirler. Katı ve isyankâr bir tavır takınarak güvensizlik duygularını örtmeye çalışırlar. İnce alaycı, kavgacı, çabuk kızan ve saldırgan bir kişiliğe bürünürler. İnsanları, arkadaş ve düşman diye ikiye bölerler. “Onlara karşı biz” zihniyeti içinde kendilerine güven veren her şeyi hararetle savunup endişeleri için başkalarını suçlarlar. Gitgide daha otoriter ve fikirlere kapalı olurlar.
Sağlıksız Seviyede: Ani isyankâr davranışlar veya inisiyatif alamama yüzünden kendilerini boşlukta ve güvencesiz hissederler, paniğe kapılırlar. Yapışkan bir şekilde bağımlı ve kendini kötüleyici insan veya yardıma, desteğe ihtiyacı olmayan “sert” insan olurlar. Her iki halde de aşağılık hisleri ve panik atak yaygındır. Değersizlik, yetersizlik hisleri ve korkular hâkimdir, bunalım başlar. Her şeye aşırı tepki gösterirler ve sorunları abartırlar. Akıldışı davranışlar, korktukları şeyin öncüsü olur. Kendilerini savunmasız görüp sorunlara çözüm getirecek bir inanç veya otorite ararlar. Bir kurtarıcı peşinde koşarlar veya yalnız başlarına, endişelerini hafifletecek fanatik inançlara bel bağlarlar, madde kullanımına başvururlar. Gitgide paranoid (abartılı kuşkulu) bir tavır içinde başkaları tarafından izlendiklerini, saldırıya uğradıklarını, insanların onların aleyhinde çalıştığını öne sürerler. Bazı durumlarda kötü ve bağnaz bir kişi olup başkalarını suçlamaya, tehdit ettiğini sandıkları insanlara sert ve ani çıkışlar yapmaya başlarlar. Bu şekilde korkuları ve güvensizlik duyguları ile baş etmeye çalışırlar. Bunaltıcı endişe ve terk edilme korkusu sonucunda kendilerini büsbütün aşağılatıp kurtuluş amacı ile bir otoriteye veya otorite simgesine teslim olurlar. Cezadan kaçmak için isterik (duyu bozukluğu, heyecanları aşırı dışa vurum) bir şekilde özü cezalandırıcı, özü yıkıcı ve intihar eğilimli olurlar. İleri derecede alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, aşırı paranoya, hastalık seviyesinde özezerlik (mazoşizm) içinde evsiz barksız bir şekilde ucuz yerlerde sürünmeye başlarlar.

SANA SESLENİŞ

Tüm çözümlerin veya aradığınız şeyin dış dünyada değil, kendi içinizde olduğunu derin bir düzeyden algılayanlarınız olduğunu biliyorum. Çünkü içsel mekanizma her zaman yerli yerinde işler ve kendine gebedir insanoğlu. Yaşamla etkileşir, sürtüşmeler ile aslında doğum sancıları çekeriz. Sancılarla oluşan mesaja kulak vermen, ya da artık aynı arzuları tekrar tekrar deneyimlemiş olmanın boşluğunu algılamak, seni özünle birleşmenin, yeniden doğumun eşiğine doğru itmiş olabilir. Bu bilgi daha çok arzularına doğru yeterince yönelmiş ve dışsal bir kaynaktan bu boşluğun dolmayacağının farkındalığına erişmiş kişilerce ulaşılabilir. Bazıları da iflasa doğru giden kişiliklerinden kaynaklanan psikolojik sürecin kendilerine verdiği zarardan bunalarak, kendilerini baltalayıp yaralandıklarını idrak ederek aynı noktaya ulaşacaktır.
Eğer tekamül sürecin seni bu noktaya getirdiyse bu seslenişte sanadır, sana özel yapılıyor demektir. Ancak bu süreçlerden birinin deneyimlenmesinden sonra yardım yetişir, kişiye başka bir dünyanın (iç dünyanın) kapıları aralanır. Böylece o güne kadar duymadığın, görmediğin gizem ve sırlar arasındaki yolculuk başlar. Çoğunluğun ise hayatlarını, bugününü yarınını, gelecek yıl ve on yıl sonrası ile aynı şekilde oluşturacağını görebilirsiniz. Dürüstçe siz, gerçek potansiyelinizin mevcut olan durumunuz olduğuna kendinizi ikna edebiliyor musunuz? Soru budur. Kaç kişi hakiki olanın, kaynağın ve çözümlerin “ben” dediğimiz dış katmanın altında bizi beklemekte olduğunun farkındadır ki?
Bu sesleniş sende bir karşılık bulduysa, Kalpterapi Yaşam Okulu sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle irtibata geçebilirsiniz.
info@hakikatim.com veya info@kalpterapi.com mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.