Tip 8 Seviye Durumu

Tip 8 Seviye Durumu

Sağlıklı Seviyede: Güvenli girişken, öz-güven sahibi ve tuttuğunu koparan güçlü bir kişiliğe sahip sağlıklı Sekiz’ler ihtiyaç ve isteklerini elde etmesini bilirler. İçten dürtülenen, “yapabilirim” tutumu içinde eyleme yönelik insanlardır. Meydan okunmasını severler. Yeni durumlarla veya zorluklarla derhal ve becerikli bir şekilde baş ederler. Kişisel girişimcilikleri kuvvetlidir; işi başlatır ve yaparlar. Bağımsızlığa değer verirler ve bunu başkalarında desteklerler. Güçlü bir iradeye sahip, azimli, heyecanlı, tuttuğunu koparan eylem insanıdırlar. İletişim tarzları basit ve doğrudandır: “Ne görüyorsanız odur.” Sekiz’ler herkesin saygı duyduğu ve kılavuz olarak başvurduğu doğal liderlerdir, kararlı, otoriter ve kumandan. Onurlu davranarak, güçlerini kontrollü kullanarak, insanları koruyarak ve destekleyerek, değerli amaçları ve yararlı girişimleri yüreklendirip arka çıkarak ve bunlara yol göstererek saygınlık kazanırlar. Adaleti ve kurallara göre oynamayı (fair play) teşvik ederler. Dünya için olumlu bir bakış açısına sahiptirler. En iyi durumda: Kendilerine hâkim, güçleriyle başkalarını da taşıyan şefkatli ve yüce ruhlu, sabırlı ve bağışlayıcı insanlardır. Yüreklerini açma cesaretine sahiptirler. Başkalarını esinleyen ve güçlendiren nazik kişilerdir. Hedefe erişmek için kendilerini korkusuzca tehlikeye atabilirler: Yiğitlik ve kahramanlıkla tarihî büyüklüğü yakalayabilirler.
Averaj Seviyede: Averaj Sekiz’ler bağımsız ve özerk olmak için çabalarlar. Bağımlılıktan korkarlar; bu yüzden sertleşirler. “Benim kimseye ihtiyacım yok”. Kendi kendine yeterli olmak, mali bağımsızlık ve yeterli kaynaklara sahip olmak önemlidir. Girişimci, pragmatik (yararcı), iş döndüren, çetin insan olurlar. Çalışkan, iş adamı havasında, kurnaz bir kişi olarak kendileri ve sevdikleri için avantaj sağlamaya çalışırlar. Sekiz’ler aynı zamanda çeşitli zevkleri tatmak isteyen, cüretli, serüven seven, kendilerini kanıtlamak ve heyecan duymak için risk alan insanlardır. Gerilim arttıkça kendilerini korumaya ve duygusal olarak savunmaya yönelirler. Çabalarının desteklenmediği kanısına saplanırlar. Önemli kişi olduklarını anlatmaya çalışırlar; övünmeye, kibirlenmeye başlarlar; büyük planlar yaparlar, büyük vaatler verirler. Kendilerine güvenleri azaldıkça daha baskıcı, saldırgan ve yayılmacı olup çevreye ve insanlara hâkim olmaya çalışırlar; sözleri kanundur.
Her şey için daha fazla enerji ve güç kullanırlar. Bitkin düşerler ama hala ben-merkezlidirler ve iradelerini hâkim kılmak isterler; herkesten uyum beklerler ve her şeyin kendi istekleri doğrultusunda olmasını talep ederler. Sekiz’lere göre diğer insanlar eşit değildir ve onlara saygı göstermek gerekmez. Otoriter ve sert bir şekilde çevreye emir yağdırırlar ama kendilerine bir şey yaptırmak isteyenlere açıkça meydan okurlar. Kendilerini reddedilmiş hissederler ve insanların desteğini yitirdiklerini görürler. Buna rağmen yüzleşmeye hazırdırlar; kavgacı, huysuz ve öfkeli olurlar; düşmanca ilişkiler oluştururlar. Her şeyi bir irade çekişmesi haline getirirler ve geri çekilmeyi bilmezler. Sınırları zorlarlar. Uyumu sağlamak, dengeleri bozmak ve insanları güçsüz kılmak için tehdide başvururlar, gözdağı verirler, misilleme ile korkuturlar. Beni kızdırmak işinize gelmez! Bu haksız davranışlar insanların zorba Sekizlerden korkmalarına, onlara içerlemelerine ve onlara karşı durabilmek için birleşmelerine neden olur.
Sağlıksız Seviyede: Sağlıksız Sekizler arkadan vurulduklarını düşünürler ama aynı zamanda sınırı geçmiş olduklarını ve geri dönemeyeceklerini bilirler. Her türlü kontrolü reddederler, kanun veya sınır kabul etmezler. Bazıları suçlu, kaçak ve dolandırıcı olur. Ellerinde kalan güce sarılır ve sonuç ne olursa olsun hâkimiyetlerini sürdürmeye çalışırlar. Tümüyle katı kalpli, acımasız ve ahlaksız olurlar; suçluluk hissi, korku, şefkat veya herhangi bir insancıl his tanımadan şiddete başvurabilirler. Yarattıkları düşmanlardan kendilerini korumak ve bastırılmış korkularını yatıştırmak için sürekli bir adım önde olmak zorundadırlar. “Güçlü olan haklıdır” ve “orman kanunu” felsefesini benimseyerek zalimce ve öfke içinde çevreyi dehşete sokarak güçlenmeye çalışırlar. Kendileri hakkında kuruntulu düşüncelere (megalomani) saplanırlar. Her şeye gücü yeten, yenilmez, incinmez kişi olduklarını düşünürler. Gitgide daha cüretkâr bir şekilde sınırlarını aşarlar. Tehlikeli durumlarda uyum sağlamayan her şeyi vahşice ve hınçla yok etmeye çalışırlar. Anti-sosyal (sosyopatik) eğilimler ortaya çıkar: Zalim ve katil olabilirler.

SANA SESLENİŞ

Tüm çözümlerin veya aradığınız şeyin dış dünyada değil, kendi içinizde olduğunu derin bir düzeyden algılayanlarınız olduğunu biliyorum. Çünkü içsel mekanizma her zaman yerli yerinde işler ve kendine gebedir insanoğlu. Yaşamla etkileşir, sürtüşmeler ile aslında doğum sancıları çekeriz. Sancılarla oluşan mesaja kulak vermen, ya da artık aynı arzuları tekrar tekrar deneyimlemiş olmanın boşluğunu algılamak, seni özünle birleşmenin, yeniden doğumun eşiğine doğru itmiş olabilir. Bu bilgi daha çok arzularına doğru yeterince yönelmiş ve dışsal bir kaynaktan bu boşluğun dolmayacağının farkındalığına erişmiş kişilerce ulaşılabilir. Bazıları da iflasa doğru giden kişiliklerinden kaynaklanan psikolojik sürecin kendilerine verdiği zarardan bunalarak, kendilerini baltalayıp yaralandıklarını idrak ederek aynı noktaya ulaşacaktır.
Eğer tekamül sürecin seni bu noktaya getirdiyse bu seslenişte sanadır, sana özel yapılıyor demektir. Ancak bu süreçlerden birinin deneyimlenmesinden sonra yardım yetişir, kişiye başka bir dünyanın (iç dünyanın) kapıları aralanır. Böylece o güne kadar duymadığın, görmediğin gizem ve sırlar arasındaki yolculuk başlar. Çoğunluğun ise hayatlarını, bugününü yarınını, gelecek yıl ve on yıl sonrası ile aynı şekilde oluşturacağını görebilirsiniz. Dürüstçe siz, gerçek potansiyelinizin mevcut olan durumunuz olduğuna kendinizi ikna edebiliyor musunuz? Soru budur. Kaç kişi hakiki olanın, kaynağın ve çözümlerin “ben” dediğimiz dış katmanın altında bizi beklemekte olduğunun farkındadır ki?
Bu sesleniş sende bir karşılık bulduysa, Kalpterapi Yaşam Okulu sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle irtibata geçebilirsiniz.
info@hakikatim.com veya info@kalpterapi.com mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.