Tip 9 Özellikler

Tip 9 Özellikler

BARIŞÇI

Kabul Edici, Destekleyici, Hoş, Halinden Memnun Kişi
Temel Korku: Bir şeyleri yitirmek ve ayrılık yaşamak, kişiliğin parçalanması.
Temel Arzu: İç huzur ve bütünlük.
Anahtar öğe kendini geri planda tutmaktır. Akıl ve ruhlarının iki yönü vardır: İlki öznel hislerin ve düşlemlerin iç dünyası, diğeri ise öznel durumlara yol açan insanlar arası ilişkilerdir. Bunlardan baskın olanı iç dünyadır. Sadece sağlıklı Dokuz’lar, ideallerindeki dünya yerine gerçek yaşamla sürekli temas halindedirler. Çöküş başladıkça insanları ve ilişkileri yüceleştirirler. Averaj ve sağlıksız Dokuz’ların dış örüntüsü, kendi huzurlarını korumak ve dış dünyayı görmezlikten gelmek amacı ile kendilerini geri planda tutmak ve başkalarına uyum sağlamaktır. İç dünyaları düşlem ile doludur; gerçeğe karşı sıkı bir savunma içinde, ele geçirilemez bir kale ve yerinden oynamaz kaya gibidirler.
Dokuzlar temel isteklerin yerine, aşırı yemek, çok fazla televizyon seyretmek, bir sürü roman okumak ya da özen gerektiren hobiler gibi daha önemsiz etkinlikleri koyma alışkanlığına sahiptirler. İştahları, ikincil bir hedef uğruna ciltler dolusu bilgi toplama şeklinde de ortaya çıkabilir.
Güçlü Tarafları
Dokuzlar, verdikleri desteği sabırla sürdürebilirler. Bu desteğin niteliği de özel olacaktır çünkü arabuluculuk yapmaya ve barışı korumaya, işlerin kendi istedikleri yönde ilerlemesine harcadıkları enerjiden daha fazlasını adarlar.
Başkalarının yaşamları Dokuzları derinden etkiler. İnsanları dinleyebilme ve onları anlayabilme yeteneğine sahiptirler. Hepsinden önemlisi, insanların yaşamlarında en çok önem verdikleri konuları hissedebilirler. Bunun nedendi de, başkalarının isteklerini yanıtlayabilmek için kendi tavırlarını sistematik olarak hasıraltı etmeleri, başkalarının iyiliği için onların en çok önem verdikleri konularla özdeşleşebilmeleridir.
Çekici Ortamlar
Rutine dayalı, protokole önem veren ve belirgin çalışma koşulları olan meslekler Dokuzlara çekici gelir. Devlet dairelerinde ve izleyecekleri prosedürlerin belli olduğu kurumlarda daha rahat çalışırlar.
İtici Ortamlar
Kendini sürekli ortaya koymayı gerektiren yüksek imajlı meslekler Dokuzlara göre değildir. Çalışma yöntemlerinin sürekli değiştiği ya da yapısallığın ve ayrıntıların kuramlar uğruna feda edildiği iş ortamlarında kendilerini mutlu hissetmezler.
Yakın İlişkiler
Barışçılar eşlerinin çıkarlarını ve önceliklerini benimserler. Eşi, kararların referans noktası haline gelir. Dokuz eşinin istekleri ile heyecanlanır ya da çilekeş bir duruşla eşinin isteklerini göğüsler. Dokuzlar dikkatlerini eşin üzerinde odaklamayı onunla bir potada erimek olarak nitelendirirler. Bir potada erimenin her ilişkinin doğasında olduğunu ve bu yoldan ayrılık olasılığının ortadan kalktığını söylerler. Dokuzlar kendi duygularını kabullenemezken başkalarının duygularını çok daha iyi dile getirebilirler. Ayrıca, rahatsız edici derecede sahiplenici davrandıklarını ve başkasının bakış açısına göre hareket ettikleri için kararlar beklenmedik sonuçlar doğurduğunda suçu karşısındakine atma gereksinimi duyduklarını söylerler.
Dokuz âşık olduğunda, eşini yönlendirmek, ilişkiden kazançlı çıkmak ya da onun üzerinde egemenlik kurmaktan çok, eşiyle tam anlamıyla bir potada erimek, onun yaşamını benimsemek ister.
Barışçılar genelde kendi gereksinimlerinden çok eşlerinin gereksinimleriyle canlanırlar, bu nedenle de yaşamlarını sürdürebilmelerinde ilişkinin rolü büyüktür. Başkalarının istekleri ile bu denli güçlü bir şekilde özdeşleşebilmelerinin olumlu yanı, bir başkasını gerçekten derinliğine tanıyabilme yeteneğine sahip olmaları, olumsuz yanı ise kişisel bakış açısını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarıdır.
Yakın ilişkilerin güçlü yönü, Dokuzların karşılarındakilere koşulsuz bir ilgiyle yaklaşmasıdır. İmaj ya da tavırlarına önem vermedikleri için karşı tarafı yargılamadan dinleyebilirler. Dokuzlar kendilerini başkalarının duygusal gereksinimleri ile özdeşleştirebilir, düştükleri ikilemleri kendi içlerinde hissedebilirler. Duygusal açıdan zorluklar yaşasalar da yoğun ve üretken bir çizgide ilerleyebilirler.
Yakın ilişkilerin zayıf yönü, Dokuzların gerçek isteklerine gözlerini kapamaları ve duygulan canlı olduğu için değil, alıştıkları için sevgiyi sürdürmeleridir. Duygusal yaşamın iniş çıkışları, alışılmış bir ilişkinin yarattığı, güvene bağlı bir dengeye indirgenebilir.
Hangi Kişilik tarzında olduğunu öğrenmek tabi ki çok önemlidir, lakin tarzınızın hangi seviyesinde olduğunu öğrenmekte bir o kadar önemlidir. Bu kadar emek verip tarzınızı öğrendiniz. Aşağıdaki butonu tıklayıp sadece 14 soru daha çözerek seviyenizi öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Ünlü Dokuzlar
Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Türkan Şoray, Aykut Kocaman, Abraham Lincoln, Ahmet San, Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş, Ata Demirer, Barack Obama, Bülent Ecevit, Cari Jung, Deniz Seki, George Lucas, Grace Kelly, Keanu Reeves, Kevin Costner, Kraliçe Elizabeth II, Marge Simpson (The Simpsons), Nejat İşler, Nelson Mandela, Peter Gabriel, Ronald Rea- Ş gan, Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen, Sadettin Tantan, Süleyman “ Demirel, Teoman, Turgut özal, Walt Disney, Yıldırım Akbulut, Yıldız Tilbe, Zerrin Özer.