Tip 9 Seviye Durumu

Tip 9 Seviye Durumu

Sağlıklı Seviyede: Sağlıklı Dokuzlar dinleyici, kabul edici, açık, duygusal olarak dengeli, rahat ve sakin insanlardır. Kendilerine ve başkalarına güvenirler, yumuşak başlı ve uysaldırlar. Sabırlı, nazik ve aynı zamanda gösterişten uzak, doğal davranan kişilerdir. Sade ve masum halleri vardır; iyi kalpli ve samimidirler. Tutumları olumlu ve destekleyicidir. İnsanları rahat hissettirirler; sakinleştirici ve tedavi edici etkileri vardır, insanları bir araya getirirler, grup içinde uyum sağlarlar. Sağlıklı Dokuz’lar gerektiği yerde güçlü ve dinamik olmasını bilirler. Sarsılmazlıkları, sağduyuları ve sessiz güçleri çevreye güven verir. Başkalarının bakış açılarını kolaylıkla anlarlar; iyi arabulucu, müzakereci ve etkili danışmandırlar. Esenlik anlayışları başkalarını sakinleştirir ve onlara güç verir. Sağlıklı Dokuz’lar kendilerini olduğu gibi kabul etmekten doğan bir vakurluk, dinginlik ve barış içindedirler. En iyi durumda: İtidal sahibi, ağırbaşlı, dingin, gerçek doyum içinde, kendi bütünlüğünü kavramış, aynı zamanda başkaları ile derin ilişkilere girebilen insanlardır. Ayakları yere basan, canlı ve uyanık, tetikte kişilerdir. Yaşamla bir olmuş, yaşama bağlı, coşkulu, dinamik, canlı tavırları ile yılmaz bir ruh, müthiş bir doğa gücü sergilerler.
Averaj Seviyede: Averaj Dokuz’lar çatışmadan korkmaya başlarlar; bu yüzden geri plana çekilirler, başkalarına ve duruma uyarlar, istemedikleri şeylere evet derler. Dıştan hoş ve uzlaştırıcı gözükmelerine rağmen içten direnç duyarlar. Başkalarını caydırmak veya yoldan çıkarmak için değişik inançlar ve söylemler ortaya atarlar veya değişime karşı savunma yapabilmek için “sıkı” felsefeler geliştirirler. Canlanmak istemezler, geleneksel rolleri ve beklentileri sorgulamadan safça kabul ederler; başkalarını idealleştirir, başkaları vasıtası ile hayatlarını yaşarlar. İlişkileri sürdürmek isterken aynı zamanda etkilenmeye direnirler. Değişim ve baskıdan kaçarlar, altüst olmak istemezler. Kaygısız, edilgen, ağır ve tepkisiz insan olurlar. Çatışmadan kaçarlar, sorunları halı altına süpürürler. İhtiyaçlarının az olduğunu iddia ederler. Arzuları bastırırlar. Fiziksel olarak aktif olabilirler ama içten tembel ve üşengeçtirler, kendilerini öne sürmek istemezler. Olaylara kayıtsızdırlar, işleri ertelerler, sorunların kendi başlarına kaybolmasını beklerler. Günleri alışılmış ve boş işlerle geçirirler veya yaptıklarına hiçbir his beslemezler. Hissizliği rahatlıkla karıştırırlar; televizyon, yüzeysel romanlar, içki, vb. ile uyuşuk bir yaşam başlatırlar. Gerçeği “kapatırlar,” görmek istemediklerine arkalarını dönerler. Hayal kurma, düşüncelere dalma, rahatlatıcı düşlemlere kapılma ve rahatlık yaygınlaşır; bu durumlarını yüceltir ve üstün tinsel erdemlere sahip olduklarını düşünürler. Gitgide kopuk, ilgisiz, düşüncesiz olurlar; düşünceler dağılır ve puslanır, her şeyin aslında çok daha uyumlu ve hoş olması gerektiği konularını dillerine dolarlar. İletişimsizlik ve inatçılık artar; etkilenmeye karşı direnç vardır ama hâlâ hoş insanlar olabilirler. Sorunlar kaybolmazsa işin ciddiyetini küçümseyerek başkalarını yatıştırmaya ve her ne pahasına olursa olsun, huzur elde etmeye çalışırlar. Kaderci, duyumsamaz, hissiz (stoacı) ve hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanmış, vazgeçmiş bir insan olarak yaşamı sürdürürler. Yüzeyin altında büyük bir öfke yatmaktadır ve bazen büyük patlamalar olur. Yargıları çarpılmıştır. Hiçbir çaba göstermeden sorunlarının kendiliğinden çözülmesini ümitle beklemeye koyulurlar.
Sağlıksız Seviyede: Sağlıksız Dokuz’lar ifade edilemeyen müthiş bir öfkeye sahiptirler ve bunu bilincin dışına atma çabalarından dolayı yorgundurlar. Derin ruhsal çöküntü içindedirler. Enerjilerini bastırmaları kişisel gelişmelerini önler. Gitgide daha etkisiz ve çaresiz olurlar; başkalarının araya girip onları kurtarmaları gerekir. Gizli öfke ve ıstıraplarının ortaya çıkacağından korkarlar; laf dinlemezler, inatla sorun olmadığını, her şeyin normal gittiğini iddia ederler. Onlara yol gösteren, gerçek sorunları ile yüzleşmesi için yardım etmeye çalışan herkese kızarlar. Ciddi bir şekilde kayıtsız ve sorumsuz, onlara ihtiyacı olan kişilere karşı tehlikeli olabilirler. Sorunlar sürerse kendilerini etkileyebilecek her şeyi reddetmeye ve çevreden kopmaya başlarlar; bunun sonucunda işlevselliklerini yitirirler. Zihinleri karışır, hareket edemez olurlar, zihnen ölü gibi (katatonik) yaşarlar. Duygusal çökme ve kişilik parçalanması olasıdır.

SANA SESLENİŞ

Tüm çözümlerin veya aradığınız şeyin dış dünyada değil, kendi içinizde olduğunu derin bir düzeyden algılayanlarınız olduğunu biliyorum. Çünkü içsel mekanizma her zaman yerli yerinde işler ve kendine gebedir insanoğlu. Yaşamla etkileşir, sürtüşmeler ile aslında doğum sancıları çekeriz. Sancılarla oluşan mesaja kulak vermen, ya da artık aynı arzuları tekrar tekrar deneyimlemiş olmanın boşluğunu algılamak, seni özünle birleşmenin, yeniden doğumun eşiğine doğru itmiş olabilir. Bu bilgi daha çok arzularına doğru yeterince yönelmiş ve dışsal bir kaynaktan bu boşluğun dolmayacağının farkındalığına erişmiş kişilerce ulaşılabilir. Bazıları da iflasa doğru giden kişiliklerinden kaynaklanan psikolojik sürecin kendilerine verdiği zarardan bunalarak, kendilerini baltalayıp yaralandıklarını idrak ederek aynı noktaya ulaşacaktır.
Eğer tekamül sürecin seni bu noktaya getirdiyse bu seslenişte sanadır, sana özel yapılıyor demektir. Ancak bu süreçlerden birinin deneyimlenmesinden sonra yardım yetişir, kişiye başka bir dünyanın (iç dünyanın) kapıları aralanır. Böylece o güne kadar duymadığın, görmediğin gizem ve sırlar arasındaki yolculuk başlar. Çoğunluğun ise hayatlarını, bugününü yarınını, gelecek yıl ve on yıl sonrası ile aynı şekilde oluşturacağını görebilirsiniz. Dürüstçe siz, gerçek potansiyelinizin mevcut olan durumunuz olduğuna kendinizi ikna edebiliyor musunuz? Soru budur. Kaç kişi hakiki olanın, kaynağın ve çözümlerin “ben” dediğimiz dış katmanın altında bizi beklemekte olduğunun farkındadır ki?
Bu sesleniş sende bir karşılık bulduysa, Kalpterapi Yaşam Okulu sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle irtibata geçebilirsiniz.
info@hakikatim.com veya info@kalpterapi.com mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.