ENFJ – ÖĞRETMENLER VE ANTRENÖRLER (toplumun yaklaşık %3’ü)
İnsanlara tam bir inançları vardır. Onlarla etkili bir şekilde çalışabilirler. Oldukça tutkulu ve karizma ile dolu doğuştan liderlerdir.  Başarmak ve dünyayı iyi bir yer yapmak için ilham veren politikacılarımız, koçlarımız ve öğretmenlerimizdir.
Çok az hazırlıkla birçok veriyi işlemenin kolaylıkla üstünden gelir. Kendini takip edenlere veya öğrencilerine ilham verip, onları geliştirir. İnsanları şefkat ve ilgiyle sarar, başkalarının sevgisine önem verir, ikram vermeye doğuştan yeteneği vardır. Uyumlu ilişkilere değer verir, kişisel ilişkileri idealize ettiği için bu konuda çok hassas olan kişidir. Kolaylıkla yaralanan, güzel konuşma yetenekleri olan, doğuştan iletişimci, başkalarını hissedebilen, sosyal kişilerdir.
Görev ve geliştirme guruplarının göz dolduranı, vazgeçilemez liderleri, grubun öğrenme ihtiyacını karşılayanlarıdır. Her öğrencinin potansiyelini bilen, kolaylıkla ortaya çıkaran, onların öğrencilerin potansiyelini harekete geçiren, içlerindeki heyecanı, tutkuları anlayan, anında sosyal bağlantılar oluşturabilen guruptur.
Bir şey söylenmesi gerektiğini düşündüklerinde ayağa kalkıp, konuşmaktan korkmazlar. Oldukça sosyal olan bu grup, hislerini diğerlerine kolayca yansıtabilirler. İnsanlarla özellikle yüz yüze iletişim kurmayı doğal ve kolay bulurlar. Diğerlerine olan ilgileri bir hata derecesinde samimi olabilir. Birisine inanırlarsa, diğer kişinin problemleri ile çok iç içe olurlar ve onlara çok fazla güvenirler. Önem verdikleri insanların daha iyi birilerine dönüşebilmeleri için ilham vericidir. Oldukça Fedakârlıklar olup, fazla güven ve iyiliklerinin cezasını çekebilirler. Kolayca incinebilirler. Bazen duygusal bir kuruntuya kapılabilip, diğer insanların sorunlarını kendilerininmiş gibi görmeye ve onarmaya çalışırlar.
Bu kişilik tipi, en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm organizasyonlarda, daha yüce bir geleceğe doğru yol göstermek isterler.
Sevdikleri insanlarla uzun soluklu ilişkiler kurmaya çalışırlar. Ancak özellikle de sosyal ilişkilerine zarar verebilecek eleştirilere karşı katı olabileceklerdir. Mükemmeliyetçiliği zaman zaman iletişim konusunda zorluklar yaşamasına sebep olur.

ENFJleri güçlü yönleri:

Hoşgörülü ve Toleranslıdırlar: ENFJler, yeni fikirlere açıktırlar ve diğer insanların düşüncelerine karşı anlayışlıdırlar. Kendi düşünceleriyle çatışıyor olsa bile diğer insanların fikirlerini dinlerler ve yıkıcı olmayan bütün görüşleri göz önünde bulundururlar. Bu özellikleri ENFJlerin diğer insanlarla çok iyi geçinmelerine ve çok iyi birer takım oyuncusu olmalarına sebep olur.
Güvenilirdirler: ENFJlerin en nefret ettikleri durum başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktır. Bu yüzden ENFJler çok çalışırlar ve verdikleri sözleri harfiyen yerine getirirler. Bu özellikleri onları oldukça güvenilir ve sabırlı kişilikler yapar.
Özverilidirler: ENFJler samimi, sıcakkanlı ve yardımsever kişilerdir. Kendilerinden ziyade diğer insanların ihtiyaçlarına önem verirler.  Her an başkalarına yardım etmeye hazırdırlar. İdealisttirler, dünyanın daha güzel ve yaşanabilir bir yer olmasını isterler.
Karizmatiktirler: ENFJler çevreleri tarafından oldukça sevilen şahsiyetlerdir. İnsanları nasıl etkileyeklerini ve nasıl motive edeceklerini içgüdüsel olarak bilirler. İnsanlarla etkili iletişim kurabilirler ve insanların dikkatlerini uzun süre canlı tutabilirler. Bu özellikleri sayesinde kendi çevrelerinde oldukça popülerdirler.
Doğal Liderlerdir: ENFJler otorite sahibi olma veya insanlara hükmetme arayışında değildirler. Lakin çoğu zaman karizmaları ve belagatları diğer insanları cezbeder ve lider olmalarını kendilerine diğer insanlar teklif eder. Bu sebeple ENFJler genelde kendilerini liderlik rolünü üstlenmiş olarak bulurlar ve bu sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirirler.
 

ENFJlerin zayıf yönleri:

Bazen kendilerini ihmal ederler: ENFJler diğer insanların kendileri hakkındaki beklentilerini çok ciddiye alırlar. Bu yüzden bazen kendilerine normalden fazla sorumluluk yüklerler. Ayrıca diğer insanların duygularına karşı hassas olduklarından başkalarının problemlerini kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Tüm bunlar ENFJlerin kendileriyle fazla ilgilenmemesine sebep olur.
Aşırı idealisttirler: ENFJler herkesin iyi niyetli olduğuna inanırlar, çatışma zamanlarında kızmak ve azarlamak yerine merhamet etmeyi tercih ederler. Ayrıca  ulaşılması zor hedeflere sahip olabilirler. Hatta bu özellikleri yüzünden bazı insanlar kendilerine saf gözüyle bakabilirler ve ideallerini küçümseyebilirler.
Çok hassastırlar: ENFJler duygusal ve hassas kişilerdir. Bu yüzden bazen çok kırılgan olurlar ve çok çabuk hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bazen ufak bir meseleyi kalplerinde çok fazla büyütebilirler ve kendilerini gereksiz yere suçlayabilirler. Ayrıca eleştirilere karşı fazla dirençli değildirler ve eleştirilerden çok kolay yaralanabilirler.
Karar vermekte zorlanabilirler: Oldukça hassas bir yapıya sahip oldukları ve diğer insanlara karşı duyarlı oldukları için ENFJler özellikle başka insanları etkileyecek kararlar almakta çok fazla sıkıtı çekerler. Ayrıca karar verme esnasında bütün olasılıkları düşünmekten ve farklı seçenekler arasında gidip gelmekten kendilerini alıkoyamayabilirler.
Kendilerine olan saygıları dalgalıdırENFJlerin özsaygıları hedeflerine ne kadar ulaştıkları ve ne kadar idealleri doğrultusunda yaşadıklarına veya etrafındakilerini ne kadar memnun ettiklerine göre değişir. Gayelerini istedikleri gibi hayata dökemezlerse veya etrafındaki insanlara yardım edemezlerse kendilerine duydukları saygı düşer ve özgüvenleri azalır.

Ünlü ENFJler

Martin Luther
Nelson Mandela
Barack Obama
Bill Clinton
Johann von Goethe
Erasmus of Rotterdam
Tony Blair
Daniel Goleman
Alfred Adler
Morgan Freeman