ISFJ – KORUYUCULAR  (toplumun yaklaşık %6’sı)

Temel istemleri hizmet etmek olan, bireysel ihtiyaçlara aracı olmak isteyen, başkalarının güvende olmasını gözeten, ezilmiş insanlara bakmaktan mutlu olan, özürlülerin ve diğerlerinin ihtiyaçlarıyla başa çıkabilen kişilik tipidir. Yabancılardan çekinen, amaçlarına önem veren ve içten bağlı olan, kıymeti bilinmeyen görevlerde uzun saatler çalışabilen, abartılı biçimde eksiksiz ve tutumlu olmak isteyen kişilerdir. Kaynakların yanlış veya savurgan kullanılmasına dayanamayan, genellikle yanlış anlaşılan ve olduklarından aşağı değer verilen, doğumla veya  isimle gelen statüye yürekten bağlı olan, sonuna kadar güvenilir, satatükocu, koşulları değiştirmekten nefret eden kişilerdir.
ISFJlerin oldukça kuvvetli analitik becerileri vardır; İçe Dönük (I) olmalarına rağmen iyi gelişmiş insani yetenekleri ve güçlü sosyal ilişkileri mevcuttur ve Planlı (J) tipler olmalarına rağmen ISFJler, değişime ve yeni fikirlere karşı çoğu zaman anlayışlıdırlar. Birçok şeyde olduğu gibi, ISFJ kişilik tipi gösteren insanlar, kendi parçalarından çok daha fazlasıdırlar ve bu, onların kim olduklarını ifade eden güçleri kullanma yollarıdır.
ISFJler gerçekten de fedakârdırlar, kibarlığa aşırı kibarlık ile karşılık verirler ve inandıkları işlere ve insanlara istek ve cömertlik ile yaklaşırlar.
İyilik yapmak için gelenek ile isteği en iyi şekilde birleştiren ISFJler, arkasında tarih hissi bulunan eczacılık, akademisyenlik ve gönüllü sosyal işler gibi işlerin içerisinde bulunabilirler.
ISFJ kişilikleri (özellikle Temkinli olanlar) genelde mükemmeliyetçilik noktasında titizdirler ve kaytarsalar da, bir işin zamanında bitirilmesi noktasında güvenilirdirler. Sorumluluklarını kişisel mesele haline getirirler, genelde bunların üstüne ve üzerine çıkarlar, beklentileri aşmak için ellerinden geleni yaparlar ve iş ile evde diğerlerini memnun ederler.
Yapıyor olduklarının fark edildiği konusunda emin olmaya ikna etmek, onlar için meydan okumadır. Başarılarının hakkını vermemeye meyillidirler ve kibarlıkları genelde saygı görse de, daha ikiyüzlü ve bencil insanlar, ISFJlerin kendilerini adamalarını ve tevazularını, onların üstüne daha çok iş yıkıp, daha sonra bu işler için tebrikleri alarak onları kullanırlar. ISFJler ne zaman hayır demeleri gerektiğini bilmeli ve eğer özgüvenleri ile heveslerini korumaları gerekiyorsa haklarını yedirmemelidirler.
İç Dönükler için garip bir nitelik olmasına rağmen doğal bir şekilde sosyal olan ISFJlerin veri ve önemsiz şeyler için değil, ama insanları ve onların yaşamlarıyla ilgili detayları hatırlamak için mükemmel bir hafızaları vardır. İş hediye vermek meselesine geldiğinde, hiç kimse ISFJler ile boy ölçüşemez ve onlar karşılarındakinin kalbine dokunacak cömertliklerini ifade edebilmek için hayal dünyalarını ve doğal hassasiyetlerini kullanırlar. Bu, her ne kadar kişisel arkadaşları olarak gördükleri iş arkadaşları için geçerli olsa da, ISFJ kişilik tipinin asıl sevgi gösterisi patlaması yaşadığı yer aileleridir.
ISFJ kişilikleri, uğruna değecek bir dava bitmemiş bir halde öylece duruyorsa, çok nadir ona kayıtsız kalan mükemmel bir grupturlar. ISFJlerin diğerleri ile yakın ilişkiler kurmak konusundaki kabiliyetleri, diğer İçe Dönükler ile karşılaştırılamaz ve onların bu bağlantıları ve destekçi ve mutlu bir aile sağlama konusundaki deneyimlerinden aldıkları keyif, duruma dâhil olan herkes için adeta bir nimettir. İlgi merkezi olmak konusunda neredeyse hiçbir zaman gerçekten de rahat edemezler, ama eğer çabalarının takdir gördüğü konusunda emin olurlarsa, ISFJlerin yaşayacağı muhtemel tatmin seviyesi diğer kişiliklerin hayalini bile kuramayacağı türdendir.

ISFJ’lerin kuvvetli yönleri

İnsanlara destek olurlarSon derece şefkatli ve yardımsever kimselerdir. Duygusal yönden desteğe ihtiyaç duyan herkese ellerindeki tüm imkanları kullanarak yardım etmek isterler. Çevrelerindeki insanların her durumdan memnun kalmasını gözetirler ve her zaman empatiyi yargının önüne koyarlar.
Güvenilir ve SabırlıdırlarTitiz, ölçülü, dikkatli ve müsamahakâr kimselerdir. Aldıkları sorumlulukları yerine getirmek için azim gayret gösterirler ve çoğu zaman yeterli olacak miktardan fazlasını yaparlar. ISFJlerin çok geçerli bir sebep olmadan verdikleri sözleri tutmadıkları çok nadir görülür.
Sadık ve Çok çalışkandırlar: Son derece sadık ve vefalı kimselerdir. Genelde son derece bağlı oldukları kuvvetli inanç ve değer sistemleri olur. ISFJler inandıkları değerler uğrunda olağanüstü bir gayret ve azim gösterebilirler.
Pratik becerileri gelişmiştir: Pratik ve gündelik işlere doğal yatkınlıkları vardır. ISFJler kolaylıkla gündelik problemlerin üstesinden gelebilirler ve uğraştırıcı rutin işlemlerde fazla sıkıntı çekmezler. Ayrıca estetik ve güzellik anlayışları oldukça gelişmiştir ve yaşadıkları ortamları çok temiz ve düzenli tutarlar. Bu özellikleri ISFJleri mükemmel birer aile efradı yapar.
Azimli ve İsteklidirler: İnandıkları değerler uğrunda sonuna kadar savaşırlar ve gayelerinden kolay kolay pes etmezler. ISFJler herhangi bir haksızlıkla karşılaşırlarsa veya kendi değerlerinin ayaklar altına alındığını görürlerse, ister bütün dünyayı ilgilendirsin ister sadece birisini alakadar etsin, bütün kuvvetleriyle itiraz ederler ve sonuna karar mücadelelerini devam ettirirler.
Hayalgüçleri ve Gözlem yetenekleri kuvvetlidir: Pratik ve gerçek odaklı olmalarına rağmen özellikle ilgilerini çeken alanlar üzerinde kuvvetli bir hayal gücüne sahiptirler. Aynı zamanda ISFJlerin küçük ipuçlarını kolaylıkla yakalamalarına sebep olan güçlü gözlem yetenekleri ve keskin nazarları vardır. ISFJler bu özelliklerini bilhassa insanların duygusal durumunu anlamak ve onlarla empati kurmak için kullanırlar.

ISFJ’lerin zayıf yönleri

Aşırı mütevazi ve ÇekingendirlerDiğer insanların duygularına karşı oldukça hassas olduklarından genelde fikirlerini açıkça söylemek yerine kendilerine saklamayı tercih ederler. Ayrıca kabiliyetlerini ve kişisel başarılarını özellikle rekabet ortamlarında perde altında tutarlar. Bu hasletleri her ne kadar güzel ve takdire şayan olsa da, ISFJlerin bazı durumlarda özellikle iş ve akademik kariyerlerinde, hak ettikleri yerde olmamaları veya kapasitelerinin altında çalışmaları gibi bazı sıkıntılarla karşılaşmalarına sebep olabilir.
Kendilerine çok yüklenirler: Kuvvetli görev anlayışları ve mükemmeliyetçilikleri ISFJlerin çok çalışmasına sebep olur. Bunların sonucunda ISFJler kendilerini gereğinden fazla strese sokarlar ve doğal olarak çok fazla yorulurlar.
Alıngandırlar: Eleştirilere ve çatışmalara karşı çok hassastırlar. Eleştirel yorumları çok fazla içleştirebilirler ve bu yüzden çok kolay kırılabilirler. Ayrıca bu durum bazen profesyonel hayatlarını alakadar eden tenkitleri kişisel olarak algılamalarına sebep olur.
Değişime kapalıdırlarGeleneklere ve toplumsal değerlere çok ehemmiyet verirler. Bu yüzden yeni tarzları ve alışılmadık metotları denemeyi sevmezler ve alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmezler.
Kendilerini ihmal ederlerAşırı şefkatli ve hayırsever olmaları ISFJlerin diğer insanların ihtiyaçlarını kendi gereksinimlerinin önüne koymalarına sebep olur. Bu yüzden ISFJler çoğu zaman kendilerinden birşeyler rica edildiğinde hayır demekte zorlanırlar. Bu özellikleri ISFJlerin diğer insanların sıkıntlarını çok fazla dert edinmesine ve kendileriyle fazla ilgilenmemesine neden olur.
Duygularını baskılarlarİçine kapanık ve çekingen kimselerdir. Bu yüzden çoğu zaman duygularını dışarı vurmamayı tercih ederler ve görüşlerini kendilerine saklarlar. Lakin ağır stres altında veya gergin ortamlarda kırılma noktalarına gelebilirler ve yoğun duygusal patlamalar yaşayabilirler.

Ünlü ISFJler

Jimmy Carter
George Marshall
Clara Barton
Prens Charles
Rahibe Teresa
Anthony Hopkins
Bruce Willis
Christopher Walken
Katie Holmes
50 Cent
Naomi Watts