ISTP –  USTALAR (toplumun yaklaşık %9’u)

Çevresindeki objeleri farklı amaçlarla kullanmada ustadır. Hayatı eylem sanatı olarak gören, her eylemin kendi sonucunu doğurduğuna, kendini yönlendirip yönettiğine, kendi içinde kuralları olduğuna inanan kişilerdir. Alet kullanmakta son derece maharetlidirler. Küçük araçlar, aygıtlar, makineler, elektrikli aletleri kullanma konusunda ustadırlar. El sanatlarına içten gelen bir yetenekleri vardır. Aletleri  de kelimeleri de kullanmaya yatkın. Son derece pratik, alaycı, iyimser, şimdiki yere ve zamana odaklı, sonuçları ortaya koyan, bonkörlüğü zorlayan, ustalığın peşinde, yalnızlıktan hoşlanan, başına buyruk, başkalarının istekleri veya kurallarıyla kendini sınırlamayan, tepki vermekten yorulmayan, zevk duyan, hayat oyunundan korkmayan, sakin ama sivri dilli, az ve öz, kesin konuşan bir yapıdadırlar.
ISTPler kendi elleriyle ve gözleriyle keşfetmeyi, etraflarındaki dünyaya havalı bir mantıkçılık ve şevkli bir merakla dokunmayı ve incelemeyi severler. Bu kişilik özelliğindeki insanlar doğal yapıcılardır, bir projeden ötekine geçerler, sadece eğlence için yararlı ve fuzuli şeyler inşa ederler ve ilerledikçe kendi çevrelerinden daha fazla şey öğrenirler. Genelde teknisyen ya da mühendis olan ISTPler için, ellerini kirletmekten, bir şeyleri parçalarına ayırmaktan ve daha sonra onları sadece önceki hallerinden daha iyi bir şekilde bir araya getirmekten daha büyük zevk yoktur.
ISTPler, fikirleri yaratmak, sorun çözmek, denemek ve hata ile ilk elden deneyimlerle keşfederler. Diğer insanların kendi projelerine ilgi göstermesini sağlamaktan hoşlanırlar ve bazen onların kendi alanlarına almaktan rahatsızlık duymazlar. Elbette ki, bu o insanlar ISTPlerin prensipleri ile özgürlüklerine müdahale etmedikleri şartıyla gerçekleşir ve katılımcılar ISTPlerin ilgiyi kibarca geri çevirmelerine de açık olmaları gerekir.
ISTP kadınları özellikle nadirdir ve toplumum beklediği tipik cinsiyet rollerini onlardan beklemek uyumsuz bir seçim olur. Çoğu zaman genç yaşlarından itibaren erkek fatma olarak algılanırlar.
Mekanik eğilimleri onları ilk bakışta basit gösterse de, ISTPlerin aslında çözülmesi güçtür. Arkadaş canlısı ama oldukça özel ve sakin ama birden bire spontane, aşırı meraklı ama resmi çalışmalar üzerine iyi yoğunlaşabilen ISTP kişiliklerini, en yakın arkadaşları ve sevdikleri de dahil herkes için tahmin etmek güçtür. ISTPler oldukça sadık görünürler ve bir süreliğine istikrarlıdır ama uyarısız patlayabilen dürtüsel enerji deposu inşa etmeye ve ilgilerini cesur yeni yönlere almaya meyillidirler.
ISTPlerin duyguları tahmin etmek konusunda özellikle güçlük çekerler ama ISTPlerin duygularına ve motivasyonlarına ayar vermenin ne kadar zor olduğu düşünülürse bu, onların adaletinin sadece doğal bir uzantısıdır. Ancak, onların empatisinden çok hareketleri oldukça hayal kırıklığı yaratan bazı durumlara neden olabilirler. Sınırlar ve yönergelerle mücadele halinde olan ISTP kişilik tipindeki insanlar, eğer yapmaları gerekirse sınırların etrafından dolaşmak ve renklendirmek için özgürlüğü tercih ederler.
Onların stillerini, yaratıcılıklarıyla birleşmiş tahmin edilemezliklerini, espri anlayışlarını, pratik çözümler ve şeyler yaratmak için göreve hazır yaklaşımlarını anlayan iyi arkadaşlarının olacağı bir çalışma çevresi bulmak ISTPlere yararlı kutular inşa edebilecekleri ve onlara dışarından hayran kalabilecekleri birçok mutlu yıl verir.
 

ISTPlerin güçlü yönleri

İyimser ve Enerjiktirler: Oldukça neşeli ve enerjik şahsiyetlerdir, daima bir şeyler yapmak isterler. Fazla strese girmezler, özellikle assertive olanlar çok nadir stres yapar. Plan yapmayı sevmezler, işi akışına bırakmayı tercih ederler.
Yaratıcı ve Pratiktirler: Oldukça canlı hayal güçleri vardır. Özellikle pratik ve mekanik konulara elleri çok yatkındır. ISTPler  ilgilendikleri konularda kolaylıkla daha önce uygulanmamış pratik çözümler üretebilirler.
Rahat ve EsnektirlerOldukça esnek ve rahat kişilerdir, nasıl rahatlayacaklarını bilirler. Bulundukları anı yaşarlar ve gelecek hakkında fazla endişelenmezler. Hayatta karşılaştıkları sorunları fazla sıkıntı yapmazlar ve kolay kolay strese girmezler. Bu özellikleri sayesinde yeni ortamlara ve yeni koşullara kolaylıkla ayak uydurabilirler.
Doğal ve Rasyoneldirlerİçlerinden geldiği gibi hareket ederler ve yapmacık hareketlerden nefret ederler. Oldukça mantıklıdırlar ve çok yönlü kişilerdir. Bu sayede genelde birden çok alanda pratik becerileri olur.
Krizlerden etkilenmezler: Kendi ayakları üzerinde dururlar. Ani kararlar alabilirler ve risk almaktan çekinmezler. Bu özellikleri sayesinde zor şartlardan fazla etkilenmezler ve krizlerden korkmazlar.
Enejilerini nerede kullanacaklarını bilirlerRahat ve esnek kimseler olduklarından, dışarıdan ne yapacağı belirsiz biriymiş gibi gözükebilirler. Lakin bunun tam tersine ISTPler enerjilerini kendilerine saklarlar ve sadece gerektiği zaman kullanırlar.

ISTPlerin zayıf yönleri

İnatçıdırlar: Çok hassas kimseler olmadıklarından eleştirilerden veya tartışmalardan fazla etkilenmezler. Lakin özel hayatlarına müdahale edildiği veya kendi düşüncelerine saygı gösterilmediği takdirde oldukça inatçı ve dik kafalı olabilirler.
DuyarsızdırlarSon derece mantıklı ve objektif kişiler olduklarından diğer insanların duygularını anlamakta sıkıntı yaşarlar ve empati kurmakta zorlanırlar. İnsanlarla iletişim halindeyken karşı tarafın duygusal durumunu göz önünde bulundurmadıklarından dolayı, bazen istemeden karşı tarafı incitebilirler.
Çabuk sıkılırlar: Sürekli yenilik peşindedirler. Herhangi bir meselenin özünü kavradıktan sonra daha ilgi çekici başka bir konuya geçmek isterler. Bu yüzden uzun süre odaklanmayı gerektiren alanlarda zorluklar yaşarlar.
Taahhüt altına alınmaktan nefret ederlerHerhangi bir kısıtlama altına girmekten nefret ederler. Bu yüzden uzun vadeli sözler vermeyi ve uzun süre bir yere bağlı kalmayı sevmezler. Bu zaafları özellikle romantik ilişkilerine çok zarar verebilir.
İçine kapanıktırlar: Duygularını ve düşüncelerini kendilerine saklarlar ve özel hayatlarını dışarıya vurmazlar. Genelde sessiz kalmayı ve az konuşmayı tercih ederler. Bu sebeplerden ötürü diğer insanlar ISTPleri anlamakta zaman zaman zorluklar yaşarlar.
Risk almayı severler: Durağanlıktan çabuk sıkılmaları ve sürekli yeni heyecanlar tatmak istemeleri ISTPlerin bazen tehlikeli deneyimlere yönelmesine ve riskli davranışlarda bulunmasına sebep olur. Lakin bu zaafları özellikle sosyal hayatta başlarına ciddi sıkıntılar açabilir. (Örneğin; sırf karşı tarafın tepkisini ölçmek için tartışma başlatmak gibi)
 

Ünlü ISTPler

Clint Eastwood
Tom Cruise
Christian Bale
Bruce Lee
Tiger Woods
Lance Armstrong
Kristen Stewart